Skärpt amorteringskrav från 2018 – Så påverkar det dig

september 8, 2017
  • september 8, 2017
Bolånnyheter

Från 2018 kommer amorteringskravet att skärpas. Ändringen gäller endast för nya bolån och innebär att högt belånade hushåll kommer tvingas amortera mer av sitt bolån varje månad. Det nya amorteringskravet går ut på att hushåll som lånar mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten måste amortera mer. Utöver det befintliga amorteringskravet ska dessa hushåll betala av 1 procentenhet mer av bolånet per år.

Kravet påverkar endast nya bolån

Det gamla amorteringskravet har gått ut på att vid en belåningsgrad över 70 %, ska bolån amorteras med minst 2 % av ursprungligt lånebelopp. Om belåningsgraden istället är under 70 % ska lånet amorteras med minst 1 % per år tills belåningsgraden nått 50 %. Det gamla amorteringskravet kommer fortsätta existera, men istället tillkommer en extra amortering.

Tänk på! Det nya amorteringskravet kommer endast gälla nya bolån som beviljas efter reglerna trätt ikraft. Om du redan har ett bolån och inte planerar att ändra eller flytta det, påverkas inte din amortering.

Det nya amorteringskravet går ut på att hushåll som tar ett nytt bolån på mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten, får extra amortering. De ska utöver det befintliga amorteringskravet, även betala 1 procentenhet extra av bolånet per år. Amorteringskrav kommer alltså ha en stor påverkan på de enskilda hushållens boendekostnader.

Amorteringskravet ska öka stabiliteten

Anledningen till det nya amorteringskravet är för att hushållsskuldsättning ökat mer och mer. När den höga belåningsgraden stiger, utgör högbelånade hushåll ett hot mot stabiliteten inom finansiell ekonomi och makroekonomi. Det nya amorteringskravet är därför främst riktat åt de hushåll som är tar stora bolån i jämförelse med deras inkomster. Amorteringskravet ska ge en viss önskad effekt och om dessa effekter inte nås måste kravet ändras.

Kravet justeras om önskade effekter inte uppnås

Den önskade effekten av amorteringskravet är att motståndskraften hos de högbelånade hushållen ska öka. En bedömning kommer efter ett tag att ske, för att se om dessa effekter uppnås. Om amorteringskravet inte påverkar hushållen till önskat resultat, måste en övervägning ske om att justera amorteringskravet. Tanken är då att om denna motståndskraft hos hushållen inte ökar, finns det fortfarande risker med skuldsättningen. Amorteringskravet skapades för att minska dessa risker. Utan effekt kan det behövas andra åtgärder för att reglera högbelåning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen