Skärpt amorteringskrav från 2018 – Så påverkar det dig

8 september, 2017
  • 8 september, 2017
Par undersöker hushållets ekonomi

Från 1:a mars 2018 kommer amorteringskravet att skärpas. Kravet gäller endast för nya bolån och innebär att högt belånade hushåll kommer tvingas amortera mer av sitt bolån varje månad. Det nya amorteringskravet går ut på att hushåll som lånar mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten måste amortera mer. Utöver det befintliga amorteringskravet ska dessa hushåll betala av 1 procentenhet mer av bolånet per år.

Denna artikel har uppdaterats den 30/11 2017 efter att regeringen sa ja till ett nytt amorteringskrav inför 2018. 

Regeringen har sagt ja till nytt amorteringskrav

Det skärpta amorteringskravet för 2018 föreslogs av Finansinspektionen under hösten. Nu har även regeringen sagt ja till förslaget vilket innebär att det kommer verkställas. Detta betyder att det skärpta amorteringskravet kommer införas den 1:a mars 2018.

Exempel: Ett hushåll som gemensamt tjänar 660 000 kr/år (brutto) måste amortera 1 % extra om bolånet överstiger 2 970 000 kr.

Det nya amorteringskravet går ut på att hushåll som tar ett nytt bolån på mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten, får extra amortering. De ska utöver det befintliga amorteringskravet även betala 1 procentenhet extra av bolånet per år. Kravet kommer alltså ha en stor påverkan på de enskilda hushållens boendekostnader.

Amorteringskravet gäller endast nya bolån

Det gamla amorteringskravet har gått ut på att vid en belåningsgrad över 70 % ska bolån amorteras med minst 2 % av ursprungligt lånebelopp. Om belåningsgraden istället är under 70 % ska lånet amorteras med minst 1 % per år tills belåningsgraden nått 50 %. Det gamla amorteringskravet kommer fortsätta existera tillsammans med det skärpta kravet.

Tänk på! Det nya amorteringskravet gäller endast nya bolån som beviljas efter reglerna trätt i kraft. Om du redan har ett bolån och inte planerar att ändra eller flytta det, påverkas inte din amortering.

Anledningen till att det införs ett skärpt amorteringskrav 2018 är för att hushållsskuldsättning ökat mer och mer. När den höga belåningsgraden stiger, utgör högbelånade hushåll ett hot mot stabiliteten inom finansiell ekonomi och makroekonomi. Det skärpta amorteringskravet är därför främst riktat åt de hushåll som är tar stora bolån i jämförelse med deras inkomster.

Detta betyder nya amorteringskravet för dig

Vad amorteringskravet som införs 2018 innebär för dig beror på din belåningsgrad och din årsinkomst. Eftersom amorteringskravet nu har två olika delar kan du beräkna detta i 2 steg.

1. Beräkna din amortering enligt tidigare amorteringskrav

Baserat på din belåningsgrad kan du räkna ut hur mycket du måste amortera i dagsläget.

  • Belåningsgrad över 70%. Krav att amortera 2% av det totala lånet per år.
  • Belåningsgrad mellan 50% och 70%. Krav att amortera 1% av det totala lånet per år.
  • Belåningsgrad under 50%. Inget lagstadgat krav på amortering.

2. Räkna hur amorteringskravet 2018 påverkar dig

För att ta reda på om det nya amorteringskravet påverkar dig måste du först beräkna din skuldkvot. Det gör du genom att ta ditt totala bolån och dividerar med din totala årsinkomst (innan skatt). Om din skuldkvot är större än 450 % innebär det att du måste amortera 1 % till utöver din tidigare amortering.

Exempel: Johan har ett bolån på 2 000 000 kr och en årsinkomst på 350 000 kr/år. Hans skuldkvot är därför 2 000 000/350 000 = 5,71 = 571 %. Eftersom 571 % är större än 450 % måste han amortera 1% extra.

Om du vill beräkna hur stort bolån du kan ta för att undvika det skärpta amorteringskravet tar du istället din årsinkomst (före skatt) x 4,5 = maximalt bolån för att slippa extra amortering.

3. Summera dina amorteringskrav

För att ta reda på din totala amortering summerar du procentsatserna från båda amorteringskraven. Om du måste amortera 2 % enligt det tidigare kravet och 1 % enligt det skärpta kravet är det alltså en total amortering på 3 %.

Ansök om bolån innan amorteringskravet verkställs

Om du inte vill omfattas av det skärpta amorteringskravet bör du ansöka om ett bolån och köpa en bostad innan den 1:a mars. Det räcker inte att ansöka om ett lånelöfte eftersom detta inte är ditt slutgiltiga bolån. Det är inte förrän du skriver köpeavtal du faktiskt får ett bolån, vilket alltså måste ske innan den 1:a mars 2018.

Tips! För att undvika det nya amorteringskravet måste du skriva köpeavtal innan 1:a mars 2018.

Amorteringskravet är minimiregler som samtliga långivare måste förhålla sig till. Däremot kan banker själva välja att ställa större krav. Det du som låntagare kan påverka är vilken ränta du betalar, vilket du enklast gör genom att jämföra olika långivare och ta bolån hos den som erbjuder lägst ränta.

Jämför bolån för att hitta lägsta räntan

MittBolån
  • Jämför bolån från flera banker samtidigt
  • Förhandlar om räntan åt dig
  • Har en snittränta från 1.39%
Ansök om bolån
ICA Banken
  • Ansök om lånelöfte direkt på nätet
  • Samla hela din ekonomi på ett ställe
  • Många extratjänster, t.ex. försäkringar
Ansök om bolån

Enligt Finansinspektionens beräkningar kommer cirka 14 % av nya bolånetagare att påverkas av detta skärpta amorteringskrav. Om bostadspriserna minskar kommer den andel som påverkas också att minska.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

16 Relaterade frågor & svar

Johan Meijer skriver:

Hej,
Har idag 1,1, miljoner i lån på en bostad värderad till 2,7 miljoner. Rörlig ränta och och en liten frivillig amortering bara.
Vi tänkte nu låna upp 800.000:- till 1,9 miljoner i län totalt för renovering och köp av sommarställe.
Vad kommer detta innebära för oss med de nya amorteringskraven? Vi har en sammanlagd årsinkomst på 800-850.000:- i dag. Kommer nya kraven gälla på enbart nya delen av lånet eller på hela det lånade beloppet?

Peter skriver:

Hej Johan,

Ni kommer inte att omfattas av det nya amorteringskravet då er skuldkvot inte överstiger 450 %. Däremot kommer er belåningsgrad att överstiga 70 % och således omfattas av det redan befintliga amorteringskravet. Du kan läsa mer om det här.

Jonas skriver:

Hej,

Beräknas bådas totala bruttoinkomster, alltså de 2 personer som står på lånet, eller räknas 2 personer helt individuellt?
Jag och min sambo står båda på lånet och jag klarar x4,5, men min sambo hamnar precis under, om vi klyver lånet på hälften.

Peter skriver:

Hej Jonas,

Enligt Finansinspektionens utlåtande beräknas hushållets inkomst gemensamt. Du kan alltså summera era årsinkomster (före skatt) och multiplicera med 4,5 för att ta reda på hur mycket ni maximalt kan låna för att slippa den 1 % extra amortering som det nya amorteringskravet innebär.

Patrik Bergenwald skriver:

Det hade varit intressant att titta på hur det här slår mot unga människor som ska etablera sig på bostadsmarknaden / arbetsmarknaden
Det troliga scenariot är nog att unga inte har någon som helst möjlighet att skaffa sig en bostad med de nya reglerna. De samlade amorteringskravet från banken resulterar med största sannolikhet i att de inte beviljar något lån för unga människor. Det samlade intrycket verkar vara att denna skärpning inte kommer att ha någon större effekt på bostadspriserna.
Så summerat blir det här bara ett slag mot unga människor,

Peter skriver:

Hej Patrik,

Det har du helt rätt i. Det skärpta amorteringskravet har kritiserats för att det kommer slå hårdast mot just unga. Finansinspektionen svarade på denna kritik med följande kommentar:

”Det är framförallt unga med goda inkomster som påverkas av det skärpta amorteringskravet. För denna grupp av låntagare kan det bli nödvändigt att köpa en billigare bostad till följd av det skärpta kravet. Unga med lägre inkomster får vanligtvis inte lika stora bolån beviljade, i förhållande till sin inkomst. Detta till följd av bankernas kreditprövning. De påverkas därför inte i lika stor utsträckning av kravet.” (Finansinspektionen)

Hur det skärpta amorteringskravet påverkar marknaden återstår att se. Boupplysningen kommer självklart fortsätta bevaka och skriva om ämnet.

Sara skriver:

Hej! Jag har skrivit på ett bindande förstahandsavtal för en nyproduktion. Nyproduktionen blir klar våren-19. Upplåtelseavtalet skrivs ca 3 månader innan inflyttning. Då jag skrivit detta kontrakt för nyproduktion 2017, kommer jag påverkas av nya amorteringskravet då? Eller gäller nya amorteringskravet från när man skriver upplåtelseavtalet..?

Peter skriver:

Hej Sara,

Rimligtvis är den avgörande tidpunkten när du tar ditt bolån. Tas bolånet efter amorteringskravet införts omfattas det alltså av det. Dock finns ett undantag som gör att bolån tagna med säkerhet i just nybyggnation inte måste omfattas av amorteringskravet. Kontakta din bank för att höra vad som gäller i just ditt fall.

Susanne Ågren skriver:

De tidigare regletna sa att om man köper en nybyggd lägenhet, så omfattas man inte av amorteringskrav under de första 5 åren.
Hur blir det med de reglerna nu?

Peter skriver:

Hej Susanne,

De undantag som redan finns kommer att finnas kvar. Det är dock alltid banken som gör en bedömning huruvida den vill ge en amorteringsfrihet eller inte.

anders larsson skriver:

Reglerna gäller endast nya bolån beviljade efter att kravet träder i kraft. Men när räknas lånet som beviljat? Kommer köpekontraktsdag eller tillträdesdag vara det som styr? För om banken beviljar lånet på ett köpekontrakt så lär det ju kunna bli lite rally att hinna köpa innan t.ex. 1/3-2018 men om det är tillträdesdagen som styr så blir det ju svårare att hinna med att både köpa och tillträda bostaden innan 1/3.

Peter skriver:

Hej Anders,

Rimligtvis bör lånet räknas som beviljat när låneavtalet med banken skrivs under. Och du har förmodligen rätt i att det riskerar bli lite rally, som du säger. Minns jag rätt blev det så även inför de nu befintliga amorteringskraven som infördes i juni 2016.

Jon skriver:

Påverkas man om man värderar om sitt hus och får en sänkt belångsgrad? Dvs, inga nya pengar betalas ut men baserat på ett högre värde får man en lägre belåning.

Peter skriver:

Hej Jon,

Kort sagt, nej. Det är bara nya bolån som kommer att omfattas av amorteringskravet. Om du väljer att utöka eller lägga om ditt bolån räknas det dock som ett nytt bolån och ska amorteras ned i enlighet med gällande regler.

Claes skriver:

Vad är det som gäller för inkomsten.
Är det den samlade bruttoinkomsten när man tar lånet som styr om man måste amortera mer? Vad händer om ena parten i hushållet av någon anledning får en minskad inkomst efter att lånen är klara och man bott en tid i villan.
Måste man amortera mer då trots att hushållet har sämre ekonomi?

Peter skriver:

Hej Claes,

Vad gäller bruttoinkomsten ger FI följande definition i sitt förslag till föreskriftsändring:
Följande inkomster för en eller flera kredittagare som är
betalningsansvariga för nyutlåningen:
a) senast fastställda förvärvsinkomst i enlighet med 1 kap. 5 § andra stycket
inkomstskattelagen (1999:1229), och
b) andra inkomster som är säkerställda och varaktiga.

Jag tolkar det som att det är, som du säger, den samlade bruttoinkomsten för den eller de personer som ansöker om lån. Vad gäller frågan om hur en inkomstförändring påverkar har jag inte sett någon kommentera det, men villkoren om amortering är ju en del av själva låneavtalet. Jag utgår därför från att villkoren fortsätter att gälla även vid en negativ inkomstförändring hos låntagaren efter att lånet tagits. Vid en omförhandling av bolånet bör dock en sådan förändring tas hänsyn till.

Vad du behöver veta om kommentarerna på BoUpplysningen