kontraktskrivning bank och låntagareEnligt siffror från Skandia är det allt fler kunder som väljer att binda sin bolåneränta på tre månader. Det är framför allt unga låntagare som vill ha så kort bindningstid som möjligt. Foto: comzeal images/Shutterstock.com

Bolån

Under förra året valde de flesta av Skandias bolånekunder att binda sitt bolån på tre månader, och trenden verkar ha fortsatt. I januari 2021 ökade andelen kunder med tre månaders boränta från 76 till 78 procent, och enligt Skandias siffror verkar det vara särskilt populärt bland deras yngre låntagare.

Bland Skandias bolånekunder var bindningstiden på tre månader överlägset populärast under förra året. Nya siffror visar att trenden fortsätter i samma spår. Andelen bolånekunder med tre månaders boränta hade i januari 2021 ökat med 2 procent jämfört med januari 2020.

Bland Skandias yngre låntagare har intresset för kortare bindningstid på bolånen ökat mest. I januari 2021 valde 64 procent att binda sitt bolån på tre månader, vilket är en ökning på 8 procent jämfört med samma månad 2020.

Den längsta bindningstiden har ökat popularitet

Med tanke på ovan nämnda siffror är det kanske något överraskande bindningstiden på fem år som under de senaste tolv månaderna har seglat upp som det näst vanligaste alternativet bland Skandias kunder. Mellan januari 2020 och januari 2021 har andelen bolånekunder med fem års boränta ökat med 2 procentenheter.

Villaägare väljer längre bindningstider

I januari noterade Skandia att de flesta nyblivna lägenhetsägare valde att binda bolånet på tre månaders boränta, medan en bindningstid på tre eller fem år var vanligast bland villaägarna. Skandias bolåneexpert Ulf Wikland menar att ökningen av boräntor på fem år till viss del kan vara en följd av pandemin.

– Många har valt att flytta under coronapandemin, framförallt till större boenden och villor där vi generellt kan se att fler väljer längre bindningstider på bolån för just villor, vilket också vår data visar, säger han i ett pressmeddelande.

Variation mellan länen

Bindningstidernas popularitet har visat sig variera mellan länen. I till exempel Stockholm, Skåne, Värmland, Dalarna och på Gotland är det tre månaders boränta som ligger i topp, medan bolånekunderna i Uppsala, Västerbotten, Örebro och Blekingen främst väljer att binda bolånet på fem år.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]