Tips & råd

Är andrahandsuthyrning av lägenheten ett brott? Hyresvärden har laglig rätt att polisanmäla hyresgästen om brottslig andrahandsuthyrning misstänks. Det behöver alltid finnas ett tillstånd för andrahandsuthyrning om man ska ge sig på detta – och du får heller inte ta ut för hög hyra.

Många bor i andra hand

Under 2021 utredde Störningsjouren, den kommunala bostadskoncernen Framtiden, runt 2000 fall av icke korrekta hyresförhållanden. Av dessa befanns 620 lägenheter i Göteborg olovligt uthyrda i andra hand. Detta är representativt för flera städer.

Omkring 100 000 hushåll bor i andra hand i hyreslägenhet, mestadels i större städer runt om i landet.
Andrahandsuthyrning är tillåtet om hyresvärden eller hyresnämnden godkänner detta. Om hyresvärden nekar och hyresgästen väljer att gå vidare tar hyresnämnden hand om fallet. Hyreslagen säger att hyresvärden måste ha ”befogad anledning att neka”. Du kan inte hyra ut din lägenhet om både hyresvärd och hyresnämnd säger nej.

Om du har en bostadsrätt och hyr ut den utan godkännande från föreningens styrelse eller Hyresnämnden är nyttjanderätten till din bostadsrättslägenhet förverkad. Enligt lag har bostadsrättföreningen rätt att säga upp avtalet omedelbart.

Hyresvärdens ansvar

Fastighetsägaren behöver veta vilka som bor i huset och hyresvärden är ansvarig för hyresgästerna. Otillåten andrahandsuthyrning är en viktig inkomst för exempelvis organiserad brottslighet och som fastighetsägare behöver man vara vaksam. Att ha en tydlig policy för hur uthyrningen ska gå till är viktigt, samt en rak kommunikation med hyresgästerna. Man behöver också ha god kontroll på att namnen på hyreskontrakten stämmer med folkbokföringsadressen.

Hyr ut din bostad – tryggt & enkelt

Hyr ut din bostad – tryggt & enkelt
  • Samtrygg garanterar att du får din hyra
  • Du väljer hyresnivå & behåller hela hyran själv
  • Samtryggs påslag på 15% betalas av hyresgästen
  • Avtal, försäkringar & hjälp med det juridiska ingår
  • Kontrollerade hyresgäster
  • Öppna konto & lägg ut annons gratis utan förbindelse

Lagen ännu oprövad

1 oktober 2019 ändrades delar av den lag som kallas för hyreslagen och som behandlar otillåten andrahandsuthyrning och oskälig hyra. Helt nya straffregler infördes vilket gör att hyresgäster som hyr ut i andra hand utan godkännande inte bara riskerar fängelse i högst 2 år och böter, man kan också bli vräkt direkt från bostaden. Dessa relativt nya straffregler har ännu inte prövats i något ärende.


Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]