grävmaskin river ett husNär en fastighet rivs ska man identifiera vilket material som kan återanvändas och vad som är farligt avfall. Foto: Maksim Safaniuk/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 16 maj, 2022

Två ändringar kommer att införas i plan- och bygglagen från den 1 augusti. Ändringarna gäller dels storleken på attefallshus, dels hur bygg- och rivningsavfall ska hanteras och dokumenteras, skriver Boverket.

Förra veckan beslutade riksdagen om att plan- och bygglagen (PBL) ska ändras på ett par punkter. Ändringarna kommer att träda i kraft den 1 augusti i år.

Alla attefallshus ska ha samma maxstorlek

En av ändringarna berör attefallshus, det vill säga mindre hus som som får byggas utan bygglov på tomten till en- eller tvåfamiljshus. Den nya lagändringen innebär att alla attefallshus får ha högst 30 kvadratmeter i byggnadsarea.

Den här regeln gäller redan i viss utsträckning från den 1 mars i år, då maxstorleken för attefallshus höjdes från 25 till 30 kvadratmeter. Det gäller dock bara så kallade komplementbostadshus, det vill säga attefallshus som är inredda som egna bostäder. 

Men från och med augusti gäller detta även komplementbyggnader, vilket är attefallshus som inte får användas som bostad men som kan användas som exempelvis gäststuga.

Hantering av avfall och återanvändbart byggmaterial 

En annan ändring av plan- och bygglagen tar upp regler om hur bygg- och rivningsavfall ska hanteras. Framför allt blir det hårdare krav på vad som ska ingå i kontrollplanen, vilket är ett dokument som sammanställer de kontroller som ska göras vid byggnationer och rivningar som kräver tillstånd.

I kontrollplanen ska det stå vilket avfall som kan uppstå vid rivningen, vilka av dessa byggprodukter som går att återanvända och hur respektive avfall ska tas om hand. Det ska också framgå hur återvinningen av materialet ska hålla hög kvalitet, och hur farligt avfall ska hanteras och avlägnats på ett säkert sätt.

Lagen säger också att kontrollansvarig på arbetsplatsen ska hjälpa byggherren att identifiera vilket avfall och vilka byggprodukter som kan uppstå. Efter rivningen ska byggherren redovisa hur man har identifierat detta.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]