År 2023 kan hyresvärdens agerande registreras

Bostadspolitik

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Under juli månad tillsatte regeringen en särskild utredare för att undersöka till vilken utsträckning hyresvärdarna agerar så att det medför negativa konsekvenser för hyresgästerna, närområden och även bostadsmarknaden. Direktivet heter ”Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden Dir. 2022:117”.

Register kan införas

Utredningen ska vara klar den 27 oktober 2023. Utredaren ska överväga om ett särskilt register för hyresbostäder ska införas. Utredaren ska se över följande.
-Kartlägga antalet blockuthyrningar, dvs. hyresavtal som omfattar minst tre bostadslägenheter som hyresgästen ska hyra ut i andra hand, och deras omfattning.
-Kartlägga och analysera olika sätt att samla in och hålla information om hyresbostäder uppdaterad, bedöma för- och nackdelar med ett register för hyresbostäder och, om det bedöms motiverat, föreslå hur ett sådant register kan utformas.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]