minihus står på mynt som symbol för bostadsmarknadenÅrets första Boprisindikator från SEB visar att många svenska hushåll tror på fortsatt stigande priser även under 2021. Foto: Tanoy1412/Shutterstock.com

Bolån

Uppdaterad: 14 november, 2023

SEB har nyligen presenterat årets första Boprisindikator som visar att de svenska hushållen tror på fortsatt stigande bostadspriser även under 2021. Enligt SEB:s privatekonom Jens Magnusson är det mycket som tyder på att hushållen får rätt.

SEB:s Boprisindikator visar skillnaden mellan andelen svenska hushåll som förväntar sig stigande bostadspriser och andelen hushåll som förväntar sig att priserna faller. Enligt den senaste mätningen ligger indikatorn på 54, vilket är en ökning med 4 enheter från föregående månad.

Andelen hushåll som tror att priserna kommer fortsätta stiga under 2021 ökade i januari från 59 till 61 procent, medan andelen som väntar sig att priserna faller sjönk från 9 till 7 procent jämfört med månaden innan. 23 procent tror på oförändrade priser.

Mycket som tyder på att hushållens förväntningar stämmer

SEB:s privatekonom Jens Magnusson konstaterar att utvecklingskurvan för bostadspriserna var otroligt stark under 2020, framför allt med tanke på coronapandemins negativa inverkan på arbetsmarknaden och ekonomin i stort.

– Hushållen förväntar sig att uppgångarna ska fortsätta under 2021. Med stöd av fortsatt låga räntor och i takt med att ekonomin fortsätter att återhämta sig under året finns det en hel del som tyder på att hushållen får rätt, säger han i ett pressmeddelande.

Hushållen har även fått svara på vad de tror om Riksbankens reporänta om ett år. I snitt väntar sig hushållen att räntan kommer ligga på 0,42 procent, vilket är en minskning på 0,01 procent jämfört med december.

En speciell situation på boräntemarknaden

Jens Magnusson menar att situationen på boräntemarknaden just nu är rätt unik. De bundna räntorna är lika låga (eller till och med ännu lägre) som de rörliga räntorna, vilket innebär att det såklart är lockande att binda räntan på lånet.

Enligt siffrorna från SEB:s senaste mätning vill 6 procent av de hushåll som i dag har helt eller delvis rörlig ränta gå över till bunden ränta inom de närmsta tre månaderna. Det är 1 procent upp från förra månaden.

Fler vill ha en kombination av bunden och rörlig ränta

Andelen som bara har rörlig ränta har ökat med 3 procent och ligger nu på 26 procent, och andelen med bunden ränta ligger också på 26 procent. Hushåll som har kombinerat bunden och rörlig ränta har ökat med 3 procent och uppgår nu till 18 procent. Enligt Jens Magnusson kan just blandningen av bunden och rörlig ränta vara ett bra alternativ för många.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]