Tips & råd

Uppdaterad: 19 juli, 2024

Om du ska hyra ut en bostadsrätt i andra hand krävs det vanligtvis att du har tillåtelse från bostadsrättsföreningen. Vad många inte vet är att föreningen kan ha rätt att ta ut en viss avgift för detta. Ofta görs detta för att försöka minska antalet uthyrningar. För att föreningen ska få ta ut en avgift krävs det att detta står i stadgarna. Om din bostadsrättsförening kräver en avgift för andrahandsuthyrning kan du i regel lägga på denna avgift på hyran.

Avgift till bostadsrättsförening ska det stå i stadgarna

Reglerna om bostadsrättsföreningarnas rätt till att ta ut en avgift infördes den 1 juli 2014. Detta innebär inte att alla föreningar får rätt att ta ut en avgift utan detta måste röstas om vid två stämmor och därefter skrivas in i föreningens stadgar. Om du är nyfiken på om din bostadsrättsförening får ta ut en avgift eller inte kan du kontrollera detta i stadgarna. Om inget står skrivet i stadgarna kan det vara så att avgiften inte har föreslagits alternativt inte hunnits röstas igenom.

Tips! Fördelen med att vara engagerad i bostadsrättsföreningen är att du kan påverka frågor så som avgift för uthyrning.

Den avgift som föreningen får ta ut är begränsad till 10 % av prisbasbeloppet per lägenhet och år. Vad prisbasbeloppet är per år kan du få information om hos Statistiska Centralbyrån.

Avgiften kan läggas på din hyresgäst

Att bostadsrättsföreningen ska ta ut denna avgift kan kännas frustrerande eftersom du inte vill betala onödiga kostnader för bostaden när du inte bor där. När du hyr ut en bostadsrätt får du endast ta ut en viss hyra, även kallad skälig hyra. I denna skäliga hyra ska driftkostnader inkluderad, vilket denna avgift kan anses vara. Om det är så att bostadsrättsföreningen tar ut en avgift för din andrahandsuthyrning kan du helt enkelt lägga på denna avgift på hyresgästen och på så sätt slippa betala den själv.
Avgiften får endast ta ut om det handlar om en andrahandsupplåtelse, alltså när hyresgästen självständigt använder bostaden. Om du bor kvar i bostaden själv, med en eller flera inneboende, har bostadsrättsföreningen inte rätt att ta ut en avgift.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]