äldre kvinna sitter vid ett bord och tittar ut genom fönstretDen ökande bristen på seniorboenden gör att många äldre tvingas bo kvar i sina ordinarie lägenheter, vilket ger sämre förutsättningar för vård och omsorg. Foto: De Visu/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Bristen på särskilda seniorbostäder drabbar inte bara äldre, utan även samhället i stort. Trots att det byggs tusentals nya bostäder kommer många kommuner ha fortsatt svårt att erbjuda äldre tillgängliga bostäder, skriver Hem & hyra. Anna Eriksson, presschef på SPF, vill se skärpning och bättre planering från kommunernas sida.

En årlig enkät från Boverket visar på en växande brist på seniorbostäder. Av kommunerna som tillfrågades uppgav 127 stycken ett underskott av särskilda bostäder för äldre, vilket är en ökning från förra årets 116 stycken.

78 kommuner uppger att de helt saknar särskilda seniorbostäder, och de hänvisar därför äldre till den ordinarie bostadsmarknaden.

Bristen på äldrebostäder innebär kostnader för hela samhället

Denna utveckling medför att många äldre blir tvungna att bo kvar i sina ordinarie bostäder och ha omfattande hemtjänst för att klara vardagen. Äldre med särskilt stora behov av vård och omsorg blir också lätt kvar för länge på sjukhus, vilket både kostar pengar och tar upp vårdplatser.

Dessutom råder bostadsbrist även på den ordinarie bostadsmarknaden i fyra av fem kommuner, vilket drabbar äldre som hänvisas till den marknaden.

Fler platser på seniorboende behövs för bättre äldrevård

Enligt Anna Eriksson, som är presschef på SPF seniorerna, finns en stor skillnad mellan kommuner gällande hur man bedömer äldres omsorgsbehov, exempelvis behovet av särskilt boende.

– Det är rimligen smartare att skaffa fram fler platser på särskilda boenden initialt, dålig vård och omsorg kostar mer i längden, säger Anna Eriksson till Hem & hyra.

Till skillnad från plats på äldreboende behövs inget biståndsbeslut för att få ett seniorboende, som helt enkelt är en vanlig lägenhet men med bättre tillgänglighet och tillgång till ytor för gemenskap och aktiviteter. Denna boendeform ökar såväl tryggheten och livskvaliteten för de äldre, och sänker dessutom de statliga vårdkostnaderna.

Planerade byggen av seniorbostäder täcker inte behovet

Under de kommande ett och ett halvt åren beräknas 7 100 särskilda äldrebostäder att börja byggas. Privata aktörer står för 40 procent av dessa byggen, medan kommunerna och allmännyttan bygger 37 respektive 14 procent av de nya bostäderna. Flest byggen kommer att ske i mindre kommuner som har en äldre genomsnittsbefolkning. 

Men trots detta kommer en av tre kommuner fortfarande att ha brist på äldrebostäder om två till fem år. Lösningen som måste till är bättre planering från kommunernas sida så att bostadsplatserna växer parallellt med antalet äldre. Kommunerna måste därför skärpa sig och arbeta för en förändring, menar Anna Eriksson.

SPF vill också se att hyrorna på de seniorbostäder som byggs ska bli lägre och mer överkomliga för de äldre.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]