Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Enligt SvDs granskning av bostadsköerna de senaste två mandatperioderna har både kötiden och antalet bostadssökande genomgått en markant ökning. Sedan 2010 har väntetiden på ett hyreskontrakt närmast fördubblats.

Under lördagen skrev SvD Näringsliv om de ständigt ökande väntetiderna på hyresrätter runt om i landet. I en jämförelse av de två senaste mandatperioderna kan man se att bostadsköerna nu är dubbelt så långa i landets tre största regioner.

Stockholm, Malmö och Göteborg slår rekord

Det är vida känt att det runt om i Sverige råder bostadsbrist i majoriteten av kommunerna. Något som även Boverket påvisar. Trots det har Sveriges tre största städer sammanlagt en miljon bostadssökande människor som tagit plats i bostadsköerna.
Under de två senaste mandatperioderna, alltså sedan 2010, har köerna för att få en bostad i Malmö, Göteborg och Stockholm ökat från 463 000 till 928 000 människor i bostadskö 2018.
Bara i Stockholm har antalet människor som köar för att få ett hyreskontrakt ökat med 150 000 den senaste mandatperioden. Samtidigt är det totala antalet bostadssökande i Stockholm 620 000.

Bostadsbrist äger rum utanför storstäderna

Sedan ett par år har bostadsbristen, tätt ansluten till storstäderna, tagit sig ut till andra och mindre kommuner. 243 av sammanlagt 290 kommuner uppger att de inte har tillräckligt med bostäder för sina invånare.
I bland annat Umeå har SvD också sett en betydande skillnad i antalet bostadssökande under den senaste mandatperioden. Där består kön av 110 000 bostadssökande vilket innebär en ökning med 25 000 de senaste fyra åren.

I Stockholm råder 10,5 års väntan på hyreskontrakt

År 2010 låg kötiden för att få tag på ett hyreskontrakt på 5,7 år, 2014 hade den förlängts till 7,7 år och i år ligger den på omfattande 10,5 år.
Detta innebär en ökning med ungefär fem år under de senaste två mandatperioderna och innebär således att Stockholm har landets längsta bostadsköer.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]