man visar att bostadspriserna har stabiliserats genom en illustrationAllt fler tror på att bostadspriserna kommer stiga. Foto: Sasun Bughdaryan/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 maj, 2022

Januari som vanligtvis är en av bostadsmarknadens starkaste månader när det gäller stigande bostadspriser gick i år trögt. Enligt siffror från Valueguard är det den lägsta prisuppgången i januari någonsin.

Januari 2019 står för den lägsta prisuppgången någonsin enligt siffror från Valueguard. Generellt sett brukar januari vara en stark månad när det gäller stigande bostadspriser men inte i år.

Villapriserna steg mest i januari

För privatägda bostäder steg priserna med endast 1,2 procent. Främst var det villapriserna som steg där uppgången var 1,7 procent. Medan priserna på bostadsrätter endast steg 0,4 procent.
Bostadsmarknaden står nu och väger. Resultatet för stigande bostadspriser blir negativt när Valueguard har rensat bort effekter från säsongen. Bostadsrättsindex faller då med 0,8 procent och villaindex faller med 1,3 procent.
I november var fler positiva till stigande priser då index visade på +2 procent. Trenden har dock vänt och i februari i år visade index att andelen som tror på stigande bostadspriser har sjunkit till -19 procent.

Ovanligt negativa till stigande bostadspriser

Erik Olssons Fastighetsförmedlings grundare Erik Olsson uppgav till nyhetsbyrån Direkt att prisförväntningarna är ovanligt negativa. Nettot i EOBi har inte varit lika negativa sen hösten 2012 om man undantar hösten och vintern 2017 när bostadspriserna gick ner rejält och marknaden var väldigt turbulent.

Enligt SEB:s prisindikator tror allt fler på stigande bopriser

SEB:s boprisindikator ger en annan bild av bostadspriserna. I februari steg deras boprisindikator för första gången på fem månader då 42 procent uppgav att de tror på stigande bopriser medan 29 procent tror att bopriserna kommer att falla.
Enligt Jens Magnusson, privatekonom på SEB beror det på att marknaden nu har vaknat till liv. Vidare på grund av att fokus på Riksbankens räntehöjningar har minskat och att regeringsfrågan äntligen är löst vilket ger en ökad politisk stabilitet.

Svenska hushållen pessimistiska till ekonomin

Enligt Konjunkturinstitutet som löpande publicerar mätningar om vad de svenska hushållen känner för ekonomin var hushållen mer negativa i januari än tidigare. Ser man till den svenska ekonomin under 12 månader var hushållen ännu mer negativt inställda.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]