Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Även denna vecka har ni läsare skickat in en mängd intressanta och spännande frågor till oss på BoUpplysningen. Att välja ut några extra intressanta har däremot inte varit helt lätt. Här är fyra frågor vi fått in under vecka 23.

Ta kontakt med hyresnämnden om du inte får svar på din ansökan om andrahandsuthyrning

Fråga: Hur länge kan en hyresvärd vänta med att svara på en ansökan om andrahandsuthyrning?
Svar: Det finns inte något tidsspann hyresvärden måste förhålla sig till. Om det dröjer och du inte får något svar kan du kontakta värden igen.

Tips! Om svaret dröjer kan du kontakta hyresnämnden och låta dem pröva frågan.

Kapitalkostnaden är densamma oavsett om bostaden är fullt belånad eller inte

Fråga: När jag använder kalkylen och räknar ut skälig hyra står det att ”kapitalkostnaden motsvarar den räntekostnad du har om bostaden är fullt belånad”. Vad är det som gäller om bostaden inte är fullt belånad?
Svar: Kapitalkostnaden är densamma oavsett om bostaden är fullt belånad eller inte. Du kan se det som en uppskattad kostnad för att du har kapitalet bundet i bostaden.

Utökar du ditt bolån måste du amortera på hela lånebeloppet

Fråga: Om jag utökar mitt bolån måste jag då amortera på hela lånebeloppet eller bara tilläggslånet?
Svar: Det beror lite på hur din nuvarande situation ser ut. Om du tog ditt bolån efter den 1 juni 2016, det vill säga då amorteringskravet infördes, måste du amortera på hela lånebeloppet. Förutsatt att din belåningsgrad överstiger 50 procent.
Om du tog ditt bolån innan amorteringskravet infördes och därefter tog ett tilläggslån har du två alternativ.

  1. Amortera på hela lånebeloppet.
  2. Amortera på tilläggslånet under en tioårsperiod.

Återigen förutsätter det att din belåningsgrad överstiger 50 procent.

Som bostadslös folkbokförs du på kommunen eller utan känd hemvist

Fråga: Vart ska man som bostadslös vara folkbokförd och hur får jag min post?
Svar: Det beror på. Om du har anknytning till ett visst område (kommun), men inte till någon specifik fastighet ska du folkbokföras ”På kommunen skrivna”.
Om din bosättning däremot inte kan knytas till en viss fastighet eller kommun ska du folkbokföras ”Utan känd hemvist”.
Vad gäller din post så finns postboxar för privatpersoner. För att få posten dit anmäler du postboxen som din särskilda postadress.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]