man sitter på gräsmatta och drömmer om husEnligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät råder fortsatt underskott på bostäder i många svenska kommuner. Foto: Andreey/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 20 maj, 2021

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2021 är det fortsatt många av landets kommuner som har brist på bostäder. Antalet må ha minskat något under de senaste åren men underskottet är fortfarande relativt stort, och det är framför allt vissa grupper som är nya på marknaden som har svårt att få bostäder som motsvarar behoven.

I Boverkets bostadsmarknadsenkät 2021 bedömer 207 av Sveriges 290 kommuner att de har ett underskott på bostäder. På ett år har antalet minskat med 5 kommuner och på två år med 33 kommuner, vilket så klart är positivt men underskottet är fortfarande relativt stort.

Även om antalet nybyggda bostäder har ökat markant under de senaste åren, menar Boverket att vissa grupper har svårt att få de bostäder de behöver. Det gäller framför allt de som är nya på bostadsmarknaden, som unga vuxna, studenter, nyanlända, personer med funktionsnedsättning och även äldre som behöver eller helt enkelt vill flytta till en ny bostad.

Förväntad bostadsökning under 2021 och 2022

Enligt enkäten beräknar kommunerna att bostadsbyggandet ökar med 3 procent under 2021 och med hela 11 procent under året därpå. Under 2021 väntas en tydlig ökning av bostadsbyggandet i Stockholmsregionen, och bland större så kallade högskolekommuner utanför storstäderna och i kommuner med över 25 000 invånare. En minskning väntas däremot i Malmö med omnejd och i landets mindre högskolekommuner.

Under 2022 väntas en kraftig ökning av antalet påbörjade bostäder i mindre högskolekommuner, men även i Storstockholm och i kommuner med över 25 000 invånare.

Antalet kommuner med brist på bostäder för unga har minskat

I enkäten för 2021 uppger 177 av landets kommuner att de har brist på bostäder för ungdomar, vilket är en minskning med 53 kommuner jämfört med för två år sedan. Faktum är att antalet kommuner med underskott på bostäder för unga nu har minskat för fjärde året i rad.

Bättre utbud av specialbostäder för äldre

Det är även fler kommuner som uppger att de har balans i utbudet av särskilda boenden för äldre jämfört med förra året. Enligt Boverket kan pandemins effekter till viss del ligga bakom ökningen, men en annan förklaring är att byggandet av specialbostäder för äldre helt enkelt har ökat under de senaste åren.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]