Erik Elmgren anser att det är svårare att få fram heltäckande statistik om hyresrätter än bostadsrätter. Foto: Kristian Pohl / Hyresgästföreningen, Scandphoto / Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Det finns en mängd statistik om landets småhus men inte alls lika mycket statistik gällande hyresrätterna konstaterar Boverket i en färsk rapport. Nu efterfrågar man mer specifik information om hyresrätterna i landet.

Statistiska centralbyrån har mycket information kring bostäderna i Sverige och statistik kring olika boendeformer. Boverket menar dock att det fattas viktig statistik. I en rapport konstaterar Boverket att SCB har mer information om landets småhus än hyresrätter.
Nyligen presenterade Hyresgästföreningen årets Hyreskarta med informationen om hyresnivån i landet. Hyreskartan är dock långt ifrån heltäckande. Uppgifterna som används är hämtade från SCB som i sin tur inte har några uppgifter om hyresnivån för 99 procent av landets hyresrätter. Då man i stort sett inte tagit hänsyn till någon statistik kring hyresrätter blir Hyreskartan inte representativ för hyresnivån i landet.

Boverket vill se heltäckande statistik

Boverket anser att Hyreskartan inte skildrar verkligheten och att det därför behövs mer information om landets hyresrätter. Man vill få en bild av hyresnivån på både ett heltäckande och detaljerat plan. Att exempelvis kunna se hyresnivån för en trea inom ett specifikt område hade varit önskvärt.
Erik Elmgren, som är Hyresgästföreningens förhandlingschef, berättar i en intervju med Hem & Hyra att han är medveten om att Hyreskartan inte är heltäckande. Han säger dock att det idag är lättare att få fram statistik om bostadsrätter och villor.
För att få fram användbar information för hyresrätter skulle det krävas fler uppgifter än om bara yta och kvadratmeterpris. Information gällande bygg- och renoveringsår hade exempelvis varit viktigt för att få fram användbar information.

Precisa studier kostar mycket pengar

Att genomföra precisa studier kring hyresrätter skulle kosta mycket pengar skriver Boverket i rapporten. Informationen man skulle få skulle dock tillföra väldigt mycket i jämförelse med den hyresstatistik SCB kan presentera i dagsläget som inte alls är representativ för hyresnivån. Av den anledningen anser man att kostnaderna för studierna är motiverade.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]