Elpriser

Privatekonomi

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Augusti medförde rekordlåga elpriser. Det kyliga och blöta vädret har bidragit till lägre priser och det ser även bra ut inför hösten, enligt Tidningen Energi. Den 8 augusti sattes rekord i lågt elpris i Sverige – ett glädjande budskap för bostadsägare.

Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på Merlin & Metis säger till Energi:
– Den 8 augusti hade vi en vindkraftsproduktion som var tre gånger högre än vanligt. Dessutom var det höga flöden i vattenkraftverken och till det kommer att det var negativa elpriser i stora delar av Europa.

Vädret påverkar elpriset

Anna Henning, analytiker på Energimarknadsinspektionen menar att vädret påverkar elpriset.
– Om man jämför med förra sommaren har vi hitintills inte haft samma extrema pristoppar, men priserna har ändå varierat, säger hon till Energi, det har varit ganska låga temperaturer under de senaste veckorna, vilket håller kylbehovet nere, samtidigt som det har varit mycket vind i systemet. Under den senare delen av sommaren har vattenmagasinen varit relativt välfyllda, speciellt i Norge, säger Anna Henning.

Det ser ljust ut, stormen Hans har bidragit till energibalansen och hjälpt till att fylla på magasinen med energi som motsvarar det som en kärnkraftsreaktor producerar på ett helt år. De låga elpriserna blir troligen vanligare framöver.

Negativa elpriser

Kan låga elpriser få konsekvenser?

– Är det negativa priser under enskilda timmar är det ingen stor grej. Blir det systematik i det så kan det absolut påverka vissa kraftslag. Det finns risk att sol- och vindkraft kannibaliserar på varandra. Kraftvärmen däremot kan nog få ett högre pris sett över året, säger Christian Holtz.

Holtz tror att detta år kommer att medföra lägre priser än föregående år, men menar samtidigt att om något geopolitiskt inträffar vet man aldrig hur det påverkar marknaden.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]