Foto: Pressbild/Försäkringskassan

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

De senaste åren har många blivit tvungna att betala tillbaka bostadsbidraget. Kravet om återbetalning har lett till att allt fler hushåll blir skuldsatta. Nu hoppas regeringen vända trenden genom ett förnyat bostadsbidrag.

Efter att antalet hushåll som behövt återbetala bostadsbidraget har nått rekordnivåer efter flera år av ökning vill regeringen bryta trenden med ett nyutvecklat bostadsbidrag. Över 90 000 hushåll tvingades återbetala bostadsbidraget i år vilket resulterade i en total återbetalningssumma på 700 miljoner kronor.

Hushåll kan få vänta två år innan besked om återbetalning

Socialminister Annika Strandhäll menar att många barnfamiljer med låg inkomst påverkas i dagsläget.
– I dag kan det dröja över två år från det att en familj söker bostadsbidrag till dess att de får veta om någon del av det utbetalade bidraget ska betalas tillbaka, säger Annika Strandhäll till Hem och hyra.
Den långa väntetiden innan man får besked leder till att allt fler hushåll blir skuldsatta och det är inte en trend regeringen vill se en fortsättning på.

Redan 2016 hade man behövt se en förändring

Kritiken om bostadsbidraget är inte en ny företeelse. Redan 2016 menade socialminister Annika Strandhäll att bostadsbidraget var i behov av en ny utformning för att minska antalet skuldsatta hushåll.
Även Försäkringskassan, som förvaltar bostadsbidragen, är kritiska mot den nuvarande modellen. På egen hand har Försäkringskassan tagit fram en ny modell för bostadsbidragen.
Deras modell bygger på att bostadsbidraget betalas ut i form av den slutgiltiga summan utan avstämning i efterhand. En modell som skulle möjliggöras genom att beslutet grundas på den sökandes inkomsthistoria.

Nu ska försäkringskassan genomföra sin avstämning sex månader tidigare

Regeringen valde ändå att gå med en modell de utformat på egen hand. Till skillnad från Försäkringskassans förslag kommer en avstämning i efterhand fortfarande ske. Men Försäkringskassan ska kunna genomföra avstämningen sex månader tidigare.
Den tidigarelagda avstämningen kan genomföras då Skatteverket redan har tillgång till många slutgiltiga skattebesked då. Får hushållen återbetalningskravet tidigare kan hushållen med allt större sannolikhet ha råd att betala skulden.
Det förändrade bostadsbidraget kommer dock inte innebära att färre hushåll automatiskt blir skuldfria.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]