skatteverkets logga på husfasadOm du flyttar gäller det att anmäla den nya adressen till Skatteverket. Felaktiga adressuppgifter kan klassas som brott. Foto: vieninsweden/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Om du flyttar ska du anmäla din nya adress till Skatteverket inom en vecka efter flytten, eller ännu hellre i förväg. Om en anmälan uteblir eller om du uppger felaktiga adressuppgifter kan det klassas som ett brott, vilket sedan sommaren 2018 kan straffas med böter eller rentav fängelse. Hem & Hyra har pratat med experter på Skatteverket som reder ut begreppen.

De allra flesta vet förhoppningsvis att man måste vara skriven på den adress man bor, det vill säga där man sover och spenderar mest tid. Om du flyttar ska du anmäla det till Skatteverket inom en vecka efter flytten, eller i förväg.

Det som många kanske har missat är att det faktiskt kan klassas som ett brott att inte flyttanmäla eller att medvetet uppge felaktiga adressuppgifter. Enligt den nya skärpta folkbokföringslagen som trädde i kraft sommaren 2018 kan folkbokföringsbrott straffas med böter eller till och med leda till fängelse.

Rent misstag klassas inte som brott

Hem & Hyra har pratat med experter på Skatteverket, som menar att det är ett folkbokföringsbrott att medvetet uppge felaktiga eller ofullständiga adressuppgifter. Det behöver dock inte finnas några särskilda motiv bakom handlingen.

Om det helt enkelt handlar om ett misstag är det inte ett brott, men eftersom det kan vara svårt att fastställa om det är ett misstag eller ej behöver man i vissa fall låta polis eller åklagare utreda saken närmre.

Informera Skatteverket om du saknar permanent bostad

Om du saknar en permanent bostad bör du kontakta Skatteverket. De bedömer var du ska vara folkbokförd utifrån uppgifterna du lämnar, eller genom uppgifter från andra myndigheter eller fastighetsägare. Du kan bli skriven på den adress du har starkast koppling till även om det inte är din permanenta bostad, eller i vissa fall på kommunen utan en särskild adress.

Hur gör man som student på annan ort?

Ska du börja plugga och tillfälligt flytta till en annan ort? Om du vet att dina studier bara kommer pågå under en termin behöver du inte anmäla flytt, men gäller det ett år eller mer måste du anmäla flytt till din studieort.

Du behöver inte anmäla flytt om du går i gymnasiet på en annan ort och bor på din folkbokföringsadress under loven. Trots att studierna då varar mer än en termin.

Brott att skriva sina barn på fel adress

Skatteverket menar att det även kan klassas som brott att skriva sina barn på fel adress eller låta bli att anmäla en flytt. Det behöver alltså inte finnas några motiv bakom, men däremot ett uppsåt.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]