Foto: Roland Magnusson / Shutterstock.com, Pressbild/Finansinspektionen

Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

De nya aktörerna på den svenska bolånemarknaden har gett upphov till stor diskussion. Inte heller Finansinspektionen har ignorerat förändringarna på marknaden och presenterade under ett SNS-seminarium sina åsikter i frågan. Dels lyfte man fördelarna för konsumenterna, men uttryckte även en oro för att svenskarna ska låna allt mer.

Aktörer som Enkla och Hypoteket med flera erbjuder i dagsläget bolån till en ränta långt under den storbankerna erbjuder. De flesta konsumenterna är eniga om att detta är positivt eftersom att de antingen kan byta långivare alternativt att även deras bank tvingas pressa priserna.
Alla har dock inte mött förändringarna med lika stor entusiasm, tidigare har det rapporterats om oro över långivarnas seriositet. Nu lyfter även Finansinspektionen sina farhågor, nämligen att svenskarna ska låna allt mer till följd av den lägre räntan.

Finansinspektionen ser både för och nackdelar med aktörerna

Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen gästade under förra veckan ett seminarium och uttryckte sina åsikter om förändringar uppger Breakit . Under seminariet ska han ha uttryck flera åsikter om de nya aktörernas inträdande på marknaden.
Thedéen poängterade dels nyttan av att de nya aktörerna pressar priserna eftersom att det kan ge upphov till större buffrar i hushållen. Det skulle förlängningen innebära att svenskarna är bättre förberedda inför en eventuell ekonomisk kris.

Tänk på! Lägre bolåneräntor kan gynna konsumenterna och samhället genom att skapa möjligheter för större ekonomiska buffertar.

Att förändringen skulle vara uteslutande positiv anser Thedéen dock inte stämma. Istället ser han även en risk i att svenskarna lockas att låna allt mer då räntorna sjunker.
Oron över att lånevolymerna ökar är till stor del befogad, då det ger rakt motsatt effekt till buffertskapandet. Tidigare har flera röster höjts för att den svenska belåningen i dagsläget är för hög och att det kan slå hårt vid en ekonomisk kris.

Förändringen på bolånemarknaden ett faktum

Oavsett om man ser på förändringarna som positiva eller negativa så är de ett faktum. Thedéen belyser bland annat storbankerna 2017 bara hade ungefär hälften av nyutlåningen i Sverige till följd av att mer nischade banker tog en större del av kunderna.
Bolånemarknaden är inget undantag där den senaste tidens händelser tydligt visar på att storbankerna kan tvingas kämpa för att kvarhålla sina kunder från dessa uppstickare. Hittills har effekterna av förändringen främst varit att även bankerna har sänkt sin ränta, men hur de kommer att hantera det förändrade klimatet i framtiden återstår att se.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]