Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Återkraven på bostadsbidrag ökar ständigt, samtidigt som återkravsbeloppen bara blir högre och högre. En stor del av dem som en gång betalat tillbaka en del av bostadsbidraget lär göra det igen, visar en ny rapport.

Allt fler hushåll med bostadsbidrag får återkrav

Andelen hushåll med bostadsbidrag som får återkrav har ökat de senaste tio åren. Samtidigt ökar även beloppen, visar Riksrevisionens rapport. Detta slår hårdast mot grupper med lägst inkomst. Det är även dem som oftast hamnar hos Kronofogden efter att man inte kan betala tillbaka återkraven.
Så sent som 2013 handlade det om 66 771 återkrav, förra året var den siffran uppe i 88 783. Under samma period har även antal upprepade återkrav ökat. Av alla hushåll som fick betala tillbaka pengar för bostadsbidraget hade 12 000 tidigare fått minst tre återkrav.

Antal återkrav beror på felaktigheter i bidragssystemet

Anledningen till detta uppges bero på hur systemet är konstruerat, konstaterar utredarna. Den som tidigare har fått ett återkrav eller har en kvarstående skuld kan fortsätta söka nytt bostadsbidrag. Detta leder till att många använder det nybeviljade bidraget till att betala återkravet från året före. För hushållen som är allra mest resurssvaga kan detta bli en riktig skuldfälla som är svår att ta sig ur.

Försäkringskassan föreslår nytt bostadsbidrag

Försäkringskassan lämnade i början av året in en skrivelse till regeringen där man föreslog ett helt nytt bostadsbidrag. Syftet har varit att åtgärda bristerna som finns i det nuvarande bidragssystemet. Man vill att bidragsmottagare ska kunna förvänta sig ett korrekt bostadsbidrag som inte utgör någon risk för återbetalningskrav eller att bidragsmottagaren hamnar i långvariga skulder.
Det nuvarande bostadsbidraget går ut på att den som söker bidraget bland annat får uppskatta sin inkomst, som senare kontrolleras. Den nya idén går istället ut på att bidraget baseras på tidigare inkomst. Den som söker bidrag kommer då nekas eller beviljas bidraget baserat på de tre föregående månadernas snittinkomst.
Hushåll med en bidragsgrundande inkomst på över 500 000 kronor på ett år kommer inte ha rätt till något bostadsbidrag det året.

Riksrevisionen vill att Försäkringskassan ökar informationsinsatserna

Att införa ett nytt system anser Riksrevisionen vara på sin plats, då det nuvarande har över 20 år på nacken. Men att införa ett nytt system tar lång tid. Därför uppmanar man Försäkringskassan att intensifiera informationsinsatserna under tiden. Det ska få färre att hamna i fällan att betala gamla skulder med nya pengar från Försäkringskassan.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]