Kvinna i rullstol använder en rampBristen på specialanpassade boenden gör det svårare för personer med funktionsvariation att flytta hemifrån. Foto: riopatuca/Shutterstock.com.

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 17 november, 2021

161 svenska kommuner uppger i Boverkets bostadsmarknadsenkät att de inte har tillräckligt många bostäder särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning. Bristen leder till att personer med funktionsnedsättning får det svårare att flytta hemifrån, rapporterar Hem & hyra.

I Boverkets bostadsmarknadsenkät svarar 161 kommuner att de har ett underskott av bostäder som anpassats för personer med funktionsnedsättning. I enkäten är det bara tre stycken kommuner som uppger att det finns ett överskott på boendeformen.

Uppgifterna innebär en mindre förbättring jämfört med 2018 då 169 kommuner uppgav att det saknades tillräckligt många bostäder med rätt anpassning.

Bristen gör det tufft att flytta hemifrån

Bristen på bostäder innebär stora problem för den som är i behov av ett särskilt anpassat boende och vill flytta hemifrån. Att som vuxen inte kunna flytta hemifrån innebär en kraftig försämring för möjligheten till ett självständigt liv enligt Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

–  Det är fel att vuxna barn tvingas bo hemma och det är ännu mer fel att vuxna med funktionsnedsättning som vill och har rätt till ett eget boende för att få ett självständigt liv inte ges den möjligheten, säger Wallenius i en intervju med Hem & Hyra.

Förutom att det råder brist på boenden menar Eliasbeth Wallenius dessutom att de bostäder som finns inte alltid håller måttet. Detta gör att föräldrar till personer med funktionsvariation kan känna osäkerhet och ovilja inför en flytt till ett LSS-boende.

Bostadsbristen tros bestå under en längre tid

Framtiden ser inte särskilt ljus ut för den som är i behov av särskilt boende. 120 kommuner uppger nämligen i Boverkets enkät att behoven inte kommer att kunna tillfredsställas inom en tvåårsperiod.

95 kommuner ser inte heller att underskottet kommer att vara löst inom en femårsperiod. Av de tillfrågade kommunerna är det 13 stycken som inte har svarat på enkäten.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]