Bolån

Riksbankschef Erik Thedéen meddelar idag 2024-03-27 att styrräntan ligger kvar oförändrad på 4 %. Inflationstrycket är fortfarande något för högt, om detta lättar kan en sänkning väntas i maj eller juni – men detta är inte säkert. Penningpolitiken ska fortsätta att präglas av försiktighet och inga stora, plötsliga förändringar

Enligt Sveriges Radios nyhetssändning kan konsekvensen eller priset av att gå före andra centralbanker bli för stort. Detta handlar om ”timing”. Schweiz har redan sänkt sin styrränta och Finland har förannonserat en sänkning. Fackliga ekonomer menar däremot att det inte finns något giltigt skäl till att inte sänka räntan då man menar att detta stöttar arbetsmarknaden – och visar att man inte är en bank bunden av andra centralbankers beslut.

Källa: Sveriges Radio (direktsänding)
Mer information: https://www.riksbank.se/

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]