Kvinna skakar hand med en man som räcker över en nyckel.Med fri hyressättning får hyresvärden och hyresgästen komma överens om hyran. Om hyresvärden anser att hyran är för hög jämfört med andra likvärdiga lägenheter måste hyresgästen kunna visa att hyran är för hög. Foto: Elnur/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Regeringens utredning föreslår fri hyressättning för nyproducerade hyresrätter. Om den omtalade utredningen genomförs kan reglerna börja gälla från och med 1 juli 2022. Hem och Hyra skriver om vad det nya förslaget innebär i detalj.

Fri hyressättning för nyproducerade bostäder har varit en het potatis. De som är emot förslaget menar på att det är ett första steg mot marknadshyror. 

Fri hyressättning gäller bara nyproducerade lägenheter

Utredningen har föreslagit fri hyressättning när det gäller nyproduktion. Reglerna kan börja gälla från och med 1 juli nästa år. Men beroende på hur det går med lagstiftningsprocessen kan datumet ändras. Dessutom kan även utredningens förslag ändras i den processen.

De bostäderna som kommer att bli aktuella för det nya systemet med fri hyressättning är nyproducerade hyresrätter eller bostäder som konverteras från och med 1 juli nästa år. Det är bara kontorslokaler eller andra typer av lokaler som görs om till bostäder som får konverteras. Det går alltså inte att bygga om ett bostadshus med helt nya lägenheter och kalla det för nyproduktion.

Hyresvärden kan välja hur hyran ska sättas

Systemet med fri hyressättning kommer inte att omfatta alla lägenheter. Det befintliga systemet kommer att finnas kvar och hyresvärdarna kommer ha möjlighet att välja vilket system de vill använda.

Hyresvärden kan sätta i princip vilken hyra som helst. Men hyran ska vara en överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen. Om hyresgästen under första året protesterar mot att hyran är för hög måste hyresgästen kunna visa att han eller hon betalar en mycket högre hyra än för liknande lägenheter.

Bygga upp en databas där lägenheter kan jämföras

Eftersom systemet är helt nytt finns det inga lägenheter som de kan jämföra hyran med. De hyresvärdar som kommer använda fri hyressättning måste rapportera in hyran till Skatteverket som skickar det vidare till lägenhetsregistret hos Lantmäteriet. På så vis kommer man att kunna bygga upp en databas där man kan jämföra objekten.

Enligt Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna skulle förslaget med fri hyressättning kunna leda till att det byggs 11 000 fler nya hyresrätter per år under en femårsperiod.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]