Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Svenska bolånekunder har i många år haft förmånliga räntor men det kan snart vara över. Riksbanken meddelade häromdagen att styrräntan kan börja höjas i december. En räntehöjning skulle påverka många bolånekunder och en del skulle tvingas sälja sina bostäder.

I över tre år har styrräntan hållit sig under nollstrecket. Ränteläget har varit en dröm för svenska bolånekunder. Snart kan dock räntan höjas vilket skulle påverka nära hälften av svenska bostadsägare.
Svensk fastighetsförmedling har genomfört en studie som visar att 46 procent av bostadsägarna i Sverige oroar sig för räntehöjningar.

Svenskarna oroar sig mer nu än för två år sedan

Petra Wester som är Svensk fastighetsförmedlings tillförordnade vd säger att oron från bostadsägarna successivt ökat och idag är man betydligt mer orolig än vad man var för bara ett par år sedan.
En femtedel av bostadsägarna som deltog i undersökningen säger att de skulle tvingas flytta om boendekostnaderna ökade med 3 000 kronor varje månad.
För de flesta ligger dock smärtgränsen mellan 3 000 – 5 000 kronor.

En buffert är viktig för att klara räntehöjningarna

För att klara oförutsedda utgifter är det viktigt att man har en buffert. Hur stor buffert man behöver beror på hur många man är i hushållet men cirka tre nettomånadslöner är en bra utgångspunkt. Så ser det dock inte ut i de flesta hushåll.
Endast en tredjedel av de 1 000 personer som deltog i studien har en buffert på 100 000 kronor eller mer.
Knappt 10 procent har inget sparande överhuvudtaget och skulle få det mycket svårt att klara av framtida räntehöjningar.

Riksbanken har länge skjutit på en räntehöjning

Riksbanken har under en längre tid skjutit på en höjning av styrräntan. Häromdagen meddelade man dock att en höjning kan komma att bli aktuell i december.
Enligt Riksbankens räntebana, en prognos över styrräntan, kommer styrräntan ligga på – 0,05 procent i tredje kvartalet nästa år. I dagsläget ligger styrräntan på – 0,5 procent.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]