Privatekonomi

Hyrorna går upp, men det blir inte lika höga hyror i bostäder med investeringsstöd. Inte många tänker på att det finns olika modeller för hyressättning. Det blir störst skillnad när investeringsstödet har använts, då kan hyran bli flera tusen kronor billigare. T ex kan en lägenhet på 70 kvadratmeter där byggnation skett med investeringsstöd ha runt 200 kronor lägre hyra per månad. Dessvärre har detta stöd upphört från 1 januari 2023 och Regeringen beviljar inga nya ansökningar från byggbolagen.

Individuell hyressättning

Sedan 2018 har individuell hyressättning varit ledande hos privata bostadsbolag, men även dessa bolag har använt sig av investeringsstödet. Framför allt i små kommuner har denna möjlighet nyttjats. 
Trots att mycket byggande har skett med investeringsstödet är hyresnivåerna i de nybyggda bostäderna fortfarande höga. Cirka 11 000 kronor per månad i genomsnitt för en lägenhet på 70 kvadratmeter.

Den individuella hyressättningen betyder att det inte finns någon förhandlingsordning mellan hyresgästorganisationen och hyresvärden. Det är hyresvärden som själv bestämmer vilken hyra som ska tas ut individuellt för varje hyresgäst. Denna modell är mer vanlig bland privata bostadsbolag jämfört med allmännyttiga bolag.

Hitta lediga bostäder att hyra

Hitta lediga bostäder att hyra
  • Över 300 lediga bostäder just nu
  • Gratis att registrera ett konto
  • Extra tryggt att hyra genom Samtrygg

Hyror 2024 – höjning drygt 5% vanligast

Hyrorna är nu klara för kommande år. Ofta har bostadsbolagen krävt högre hyror än vad förhandlingen sedan stannat vid. Exempelvis krävde Gotlandshem hisnande 17% i hyreshöjning men fick nöja sig med 5,6% i förhandling med Hyresgästföreningen. Enligt Fastighetsvärlden är Gotlandshems ursprungliga krav det högsta för i år.

I Huddinge i södra Stockholm har Huge Bostäder förhandlat fram 5,2% i hyreshöjning.
– Höjningen täcker inte Huges ökade kostnader. De senaste årets stora kostnadsökningar för energi, byggmaterial, tjänster och räntor slår hårt mot fastighetsbranschen. Det utmanar oss i att fortsatt effektivisera verksamheten och vända på varje krona, säger Huges VD Karin Strömberg Ekström till Fastighetsvärlden.

I Gävle t ex, höjer Gavlegårdarna hyrorna med 5,3%. Cathrine Holgersson, VD på Gavlegårdarna säger:
– Det känns bra att förhandlingarna är klara även om vi hade önskat att vi kommit överens långt tidigare. Vi har full förståelse för att det är höga hyreshöjningar som blir tuffa att klara av för en del av våra hyresgäster. Höjningen kommer att täcka en del av de stora kostnadsökningarna vi har nu, men det kommer tyvärr inte täcka hela det underhållsbehov som både vi och våra hyresgäster upplever.

I Stockholm begärde Fastighetsägarna 12% i hyreshöjnning och har begärt skiljemansförfarande då man inte kommer överens med motparten. Rekommendation till hyreshöjning ska lämnas den 5 mars.
Längre söderut i landet, närmare bestämt Malmö, har MKB förhandlat för 2 år vilket innebär en hyreshöjning med 5,7% från 1 februari 2024 och 4,5% från 1 januari 2025. Det vanliga är annars att en hyreshöjning förhandlas fram och gäller från 1 januari i år.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]