Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Allt fler hyresgäster förlorar makten över att bestämma hur ens bostad ska se ut. Idag har 40 procent av landets lägenheter fastighetsägarstyrt underhåll och saknar därmed inflytande över underhållet i bostaden.

De flesta hyresgäster vill själva bestämma över underhållet i sin bostad. I många hyresrätter blir det däremot vanligare att det är hyresvärden som bestämmer över vad som görs.
Hem och Hyra har låtit genomföra en undersökning som visar att makten över att själv bestämma över underhållet glider hyresgästerna ur händerna. Idag har 40 procent av landets hyresrätter fastighetsägarstyrt underhåll. Det innebär att hyresgästen inte har något inflytande över hur och när underhåll ska ske.
Att få bestämma över sin egen bostad är inte längre en självklarhet för landets hyresgäster. 
– Vi ser tyvärr att hyresgästens bestämmanderätt är på tillbakagång, till förmån för en modell där fastighetsägaren bestämmer allt. Det är olyckligt, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren till Hem och Hyra.

Kostar mycket att låta hyresgästerna sköta underhåll

Hyresgäststyrda underhåll är den underhållsform som är näst vanligast och ger hyresgästen en möjlighet att få golv, vitvaror och tapeter bytta efter en viss tid. Avstår hyresgästen från underhållet kan man få rabatt på hyran istället.
Att systemet håller på att försvinna tycker Erik Elmgren är tråkigt då hyresgästen får mindre kontroll över sin egen bostad. Att låta hyresgästerna påverka för mycket har blivit en kostnadsfråga för fastighetsägarna.
När man som hyresgäst förlorar makten blir det därför ännu viktigare med en värd som bryr sig om hyresgästen och som man kan lita på.

Hyresvärdens makt behöver inte betyda sämre boende

Att hyresvärdarna får mer makt är inget som affärschefen på Fastighetsägarna Mittnord, Andreas Sjöberg, tycker är dåligt. Han menar att det blir svårt att veta vilka underhåll som har gjorts om hyresgästerna själva gör egna val. Han tror inte heller det behöver leda till att boendet blir sämre bara för att värden har mer makt.
– Erbjuder man inte en bra produkt förlorar man i längden dragningskraft. Men man kanske inte kan anpassa sig efter varje lägenhet, säger han.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]