Kriget i Ukraina och bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Funderar du på att köpa eller bygga en villa till sommaren? Kommer det att vara rätt läge att köpa en villa under 2022? Eller en bostadsrätt? Just nu finns det ovanligt många faktorer som påverkar bostadsköpare – och även kommersiella fastighetsbolag. Vi har höga energipriser, en potentiell inflation som lurar i bakgrunden och allmän osäkerhet på grund av krig i Europa.

Stabilisering eller tvärbroms?

2020 var ett kanonår, försäljningen av småhus och nya bostäder sköt i höjden för att lugna ner sig något under 2021. Trots pandemin har bostadsmarknaden varit stark. Pandemin har dock påverkat utbudet eftersom det medfört en mer geografiskt utbredd efterfrågan på leveranser och logistikproblem har uppstått med förseningar av vissa varor till följd – bland annat har tillgången på cement varit en osäkerhetsfaktor i Sverige. Inte har det blivit bättre av att investeringsstödet dras tillbaka just i ett läge när det behövs som allra mest.

Men lättar det inte nu då? Hur ser 2022 ut? Det råder ännu osäkerhet på bostadsmarknaden. Enligt Boverket kan brist på vissa byggprodukter potentiellt riskera att bromsa byggnationen av bostäder under det kommande året. Enligt Aftonbladet tolkar dock Länsförsäkringars Fastighetsförmedling bostadsmarknaden för 2022 för villor som prismässigt relativt stabil, men eftersom lönerna inte stigit i samma takt som priserna på bostäder kan en ekonomisk smärtgräns vara nådd.

Inflation skrämmer bort villaköpare?

Finansinspektionen varnar bland annat på Tn.se för att inflationen kan komma att bli rekordhög och räntorna gå i taket. Eftersom de svenska hushållen är hårt belånade kommer konsumtion och tillväxt att bromsas. Kriget i Ukraina kan trycka upp inflationen rejält vilket även kommer att påverka de kommersiella fastighetsbolagen. Ska du köpa villa? I så fall behöver du se över villans energilösning och hur dessa kostnader kan komma att se ut. Den ekvationen är för närvarande allt annat än lysande. Finansinspektionen uppmanar hushållen till att ha bättre marginaler.

Underlag för åtgärder, den lagändring som föreslås gälla från och med den 1 oktober 2022 vill riksdagen att kommunerna ska planera sin bostadsförsörjning enligt vissa riktlinjer för att hantera exempelvis bostadsbrist. Man ska bland annat använda det underlag som Boverket tar fram. Detta innebär att kommunerna utför en analys för att kunna fokusera på vilka bostadsbehov som inte är tillgodosedda på bostadsmarknaden i respektive kommun. Man ska även analysera demografi och marknadsförutsättningar. Avsikten med förslaget är att förbättra uppföljning samt kommunernas planering av bostadsförsörjning. Förhoppningsvis finns alla faktorer med i detta.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]