Effekterna av corona och ett färre antal utlandsstudenter har gjort det lättare att få studentbostad på flera orter i landet. Foto: jax10289/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Bostadssituationen för studenter är bättre än förra året på flera orter. En av orsakerna till att bostadssituationen är bättre i år är coronapandemin, rapporterar SVT nyheter.

Coronapandemin har gjort det lättare att få studentbostad på flera orter runt om i landet. Den årliga rapporten från Sveriges förenade studentkår visar att det bara är sju städer som har rödlistats i år, vilket är fem färre än i fjol.

Fortfarande svårt att få bostad i vissa städer

De rödlistade städerna som inte kan erbjuda studentbostad är Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Halmstad, Skövde och Visby.

I år har elva städer blivit gullistade. Karlskrona, Linköping, Luleå och Umeå är fyra städer som tidigare varit röda men nu blivit gullistade. Det betyder att man som student någon gång under höstterminen kan bli erbjuden ett förstahandskontrakt.

Rapporten visar också att det finns 15 städer som har blivit grönlistade. De grönlistade städerna kan erbjuda studenter ett boende inom en månad.

Coronapandemin och färre utlandsstudenter ger fler bostäder

En av anledningarna till att bostadssituationen blivit lite bättre kan vara effekterna av coronapandemin, vilket bland annat lett till att fler kommer att studera på distans under hösten. En annan orsak kan vara att det kommer färre studenter från andra länder.

Sveriges förenade studentkårs vice ordförande, Linn Svärd, tror att förbättringen även kan bero på ett bättre samarbete mellan kommuner, lärosäten och studentkårer. Hon tycker det är svårt att se en trend och tror inte att man lyckats få ner bostadsbristen genom att man byggt bort den. 

Fortsätta bearbeta bristen på studentbostäder

I de största studentstäderna är bostadsbristen för studenter fortfarande väldigt stor. Hela 40 procent av studenterna studerar i någon av de rödlistade städerna. 

Enligt Linn Svärd måste man fortsätta arbeta med bristen på studentbostäder. Fler bostäder behöver byggas, men samtidigt är det dyrt med nyproducerade bostäder. Att lägga mer än halva sin inkomst på hyra är inte rimligt.

Många studenter får ägna väldigt mycket tid åt att söka efter boende. När man inte hittar någon bostad kan konsekvensen bli att man hoppar av sin utbildning.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]