En bild på en mäklare som visar bostad

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Allt fler mäklarbyråer har börjat använda sig av lockpriser trots att strategin inte är tillåten. Budpremien, det vill säga skillnaden mellan en bostads utgångspris och slutpris har ökat kraftigt det senaste året trots sjunkande bostadspriser.

Det senaste året har lockpriser på bostäder börjat öka runt om i landet. Det innebär att bostäderna får ett extra lågt utgångspris för att på så sätt kunna locka till sig fler potentiella köpare. 

TT har sammanställt statistik som visar visar att skillnaden mellan utgångspris och slutpris, den så kallade budpremien, stigit kraftigt de senaste 12 månaderna trots att bostadspriserna sjunkit.

Hos vissa mäklarbyråer kan budpremien vara uppemot 11 procent medan den hos andra är under 5 procent.

Lockpriser är olagligt

Under 2014 tog diskussioner om lockpriser fart. Då kunde nämligen bostäder säljas för 20 procent över utgångspriset. Mäklarbranschen valde då att förbjuda lockpriser och istället började man med ett annat prissättningssystem där mäklaren istället skulle ange ett pris som säljaren var villig att acceptera.

I samband med det nya prissättningssystemet började även budpremien minska. Under 2014 fick tillsynsmyndigheten ta emot 33 anmälningar mot lockpriser. Bara mellan januari och oktober i år har samma myndighet tagit emot 94 anmälningar.

Kan bero på bra marknadsföring

Svensk Fastighetsförmedlings styrelseordförande Håkan Hellström säger till SvD att en hög budpremie inte behöver vara ett tecken på lockpriser. Han säger att det lika gärna kan vara ett tecken på bra marknadsföring som gör att slutpriset blir mycket högre än utgångspriset.

Svensk Fastighetsförmedlings budpremie har i år uppgått till 9,54 procent. Att det enbart skulle handla om bra marknadsföring köper dock inte bostadsforskaren Anders Österling. 

– Hade mäklarna verkligen försökt göra så gott de kunde så hade ju åtminstone hälften av mäklarfirmorna haft en negativ budpremie – om de inte med flit satt ett lägre utgångspris, säger Österling, till SvD.

Anders Österling är dock inte helt säker på att lockpriser innebär ett högre slutpris. Han tror istället att det bara lockar fler besökare till visningarna vilket mäklaren sedan kan ta med sig till säljaren för att visa på att man gjort ett bra jobb med marknadsföringen av bostaden.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]