Ett gammalt gult flerfamiljshusBetalningsanmärkning och dåliga referenser tycker många ska vara tillräckligt för att neka bostadsrättsköpare medlemskap i föreningen. Foto: Tupungato/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

De allra flesta bostadsrättsföreningarna godkänner alla nya medlemmar. Många boende i föreningarna vill dock kunna neka medlemskap om köparen har dåliga referenser eller en betalningsanmärkning, det framgår av Sveriges bostadsrättsrapport 2019 från SBC.

För att en bostadsrättsköpare ska få fullfölja sitt köp krävs det att han eller hon godkänns som medlem av föreningen. I de allra flesta fallen godkänns köparen men i vissa fall kan köparen nekas medlemskap.
Sveriges bostadsrättscentrum, SBC, har i årets upplaga av Sveriges bostadsrättsrapport tagit reda på vilka tillfällen svenska bostadsägare vill kunna neka medlemskap. Hela 64 procent vill kunna neka bostadsköpare medlemskap om de har för avsikt att hyra ut bostaden i andra hand. Drygt 50 procent vill även kunna neka medlemskap till personer som har dåliga referenser från tidigare bostäder.
Det är även vanligt att svenskarna vill neka medlemskap till personer som har betalningsanmärkning.

Kan få stora konsekvenser att neka medlemskap

Den styrelse som nekar medlemmar måste vara beredd på att det kan få stora konsekvenser. Om styrelsen nekar en köpare medlemskap och säljaren inte får samma pris som den nekade köparen erbjudit kan styrelsens ledamöter själva tvingas betala skadestånd till säljaren.
Vanligtvis är det äldre personer som är tuffare i sin bedömning än vad yngre är. Enligt SBC:s rapport vill 73 procent av bostadsrättsägare mellan 61–65 år neka medlemskap till köpare som vill hyra ut bostaden i andra hand. Motsvarande siffra för personer mellan 18–30 år är 64 procent.

Svårt att neka nya medlemmar

Det är ytterst sällan en styrelse nekar nya medlemmar. Det är dessutom ganska svårt att göra det.
– Att köparen ska kunna uppfylla förpliktelserna mot föreningen är den grundläggande frågan som styrelsen ska ta hänsyn till. Man ska ha förmågan att betala årsavgifter, säger Ingrid Uggla som är juridisk expert på bostadsrättslagen, till SvD.
Det är dessutom svårt att ifrågasätta en köpares förmåga att betala årsavgiften om personen köpt en bostadsrätt för miljonbelopp.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]