Bostadspolitik

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Under januari har Produktivitetsnämnden presenterat en rykande färsk rapport för Regeringskansliet där man föreslår 113 ändringar för att undvika att svenskt bostadsbyggande tar så lång tid. Rapportens författare Kristina Alvendal säger till Fastighetsvärlden:
– Departementen borde styra de statliga myndigheterna mer offensivt och det kan statssekreterare göra genom både instruktioner, och genom regleringsbrev och annat men där finns inte tydliga uppdrag till t.ex. Trafikverket att gå in tidigt i processer. Vill en fastighetsägare veta om de ska göra si eller så blir svaret att de inte har ett konsultativt uppdrag; återkom när ni har ett förslag. Och då kan det gå flera år, säger Kristina Alvendal.

Lagändringar krävs

Rapporten, som ska ingå i Produktivitetskommissionens vårpresentation har både små och stora förslag, några kräver lagändringar.
– Det är högt och lågt, menar Kristina Alvendal, det finns lite större tag som kräver lagändringar, men gör man det inte så finns det mycket man kan genomföra ändå. I slutet kommer jag även med ett förslag till grundlagsändring. För effektivitetens skull skulle vi må bra av lite ministerstyre där ministrar får peka med hela handen mot myndigheter.

Några av förslagen för att vi ska snabba upp bostadsbyggandet innefattar en ny stadsbyggnadslag, uppföljningar av lagändringar med tanke på produktivitet, detaljplaner får inte ta mer än 18 månader att ta fram, maxtider för handläggningen hos domstol, Trafikverket ska bli konsulter och samarbeta i tidigt skede, utöka antalet lantmäterier och inför en förrättningsgaranti – om uppgiften inte blir uppfylld inom 40 veckor kan den som ansöker gå till annat lantmäteri. På Kristina Alvendals 113 punkter långa lista anges också maxtider för handläggningen hos Länsstyrelserna och bland annat att frågor som rör tillväxt ska återtas från regioner till Länsstyrelsen.
Kort och gott: Punkterna fokuserar på att korta av ledtider i alla beslut hos myndigheter.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]