Kvinna med laptop i knät och kontorsmaterial på golvet bredvid.De allra flesta hyresgäster som kunnat jobba hemifrån under pandemin har också gjort det, visar Hem & Hyras undersökning. Foto: Nata Bene/Shutterstock.com

Privatekonomi

Uppdaterad: 2 augusti, 2021

Regeringen har uppmanat alla som har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin. Nu har Hem & Hyra låtit undersöka hur många hyresgäster som faktiskt har kunnat jobba eller studera från hemmet.

1 000 personer som hyr sin bostad har svarat i undersökningen. 53 procent av dem uppger att de har arbetat hemifrån i någon utsträckning.

45 procent har inte haft någon möjlighet till hemarbete alls. Bara 2 procent svarar att de inte har jobbat hemifrån trots att de hade kunnat göra det.

Vanligare bland privata hyresgäster än i allmännyttan

Det är fler som hyr av privata hyresvärdar som har arbetat hemifrån, jämfört med dem som hyr allmännyttiga hyresbostäder. 57 procent av de privata hyresgästerna har arbetat hemifrån, och 47 procent av hyresgästerna inom allmännyttan.

Förklaringen till det kan vara att inkomsten ofta är högre hos dem med privata hyresvärdar. Det menar forskaren Stefan Tengblad vid Göteborgs universitet, som är professor i human resource management och har forskat om hemarbete.

– Hemarbete är vanligare i högre inkomstskikt – många arbeten som är mer manuella fungerar helt enkelt inte att göra hemifrån.

Han påpekar också att det nu skulle märkas en skillnad om man undersökte hemarbete bland personer med villa respektive lägenhet.

Fler kvinnor än män har jobbat hemifrån

Även mellan kvinnor och män finns en skillnad. 59 procent av de hyresgäster som är kvinnor har arbetat hemifrån. Bland männen är det bara 46 procent.

En möjlig förklaring är att industribranschen är starkt dominerad av män, menar Stefan Tengblad. Industrijobb är svårare att utföra hemifrån.

Att fler kvinnor än män är studenter bidrar också till fördelningen, eftersom alla studenter har skött sina studier hemifrån under pandemimånaderna.

Storstäderna har flest hemarbetare

Jämför man storstäderna med mindre orter märks också skillnader i statistiken. Hemarbete är vanligare bland storstadsinvånare – förmodligen för att administrativa arbetsuppgifter är vanligare i större städer och lättare att utföra hemifrån, tror Stefan Tengblad.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]