Tips & råd

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Nu kommer laddstolpar på bred front i Sverige! För 2023 gjorde regeringen en storsatsning på att bygga ut landets laddinfrastruktur vilket medförde en ökning av installationer hos bostadsrättsföreningar. Men hur ska bostadsrättsföreningen få en så pass kostsam installation att fungera? Och hur ska bostadsrättsinnehavarna betala?

Elbil nära bostaden allt viktigare

Försäljning av elbilar är på uppåtgående i takt med att laddinfrastrukturen byggs ut. Fler vill ladda sin elbil nära bostaden, vilket har lett till att regeringen budgeterade 400 miljoner kronor inför 2023. Pengarna kan sökas via statligt investeringsstöd, för projekt inom Klimatklivet. En bostadsrättsförening som installerar laddstolpar blir onekligen mer attraktiv, men det finns förstås saker man bör ha i åtanke.

Att tänka på

– Laddstolpar är något vi märker blir en alltmer efterfrågad investering bland bostadsrättsföreningar. En installation både höjer värdet på föreningens fastighet och underlättar en elbilsvardag för bostadsrättsägare som antingen äger en elbil idag eller funderar på att byta till en i framtiden. Sedan våren 2020 är det dessutom krav på att nya eller ombyggda parkeringsplatser med mer än tio platser i anslutning till bostadshus ska utrustas med laddinfrastruktur, säger David Jost, chef för Projektledning och Energi på SCB (Statistiska Centralbyrån).

En bostadsrättsförening bör alltid inleda med att undersöka behovet, samt utreda hur bostadsrättsinnehavarna ska debiteras. Det kan vara bra att göra en förstudie av laddinfrastrukturen för att få en överblick.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]