Fler bostäder måste byggas

Bostadspolitik

Boverkets rapport visar att 204 av 290 kommuner har bostadsbrist, dessutom bedömer man att byggandet av bostäder kan komma att minska med hela 40 % under 2023, jämfört med 2021.
Bostadsminister Andreas Carlson (KD) och Katarina Luhr (MP), bostadspolitisk talesperson, är överens om att en sådan minskning inte är bra.

Kommunernas ansvar – hur ska det se ut?

-Kommunerna har ett stort ansvar, menar Andreas Carlson, inte minst genom planläggning och genom sitt markinnehav.
Regeringens målsättning är att kommunerna ska stå för analys av det lokala behovet och Boverket ska ta fram underlag för analysen. Syftet är att kommunerna ska få stöd i att planera bostadsförsörjningen.
Katarina Luhr är inne på en liknande linje:
– Kommunernas ansvar behöver skärpas så att kommunerna får ett uttalat ansvar att hjälpa till med att ordna boende för kommuninvånare, säger hon, allmännyttan är ett viktigt verktyg som ska användas för att skapa bostäder för alla.

Billigare hyresrätter för unga – och fri hyressättning?

Unga har svårare att skaffa sig sin första lägenhet när priserna går upp och byggandet går ner.
-Regeringen avser att ta fram reformer för att öka byggandet och tillgängliggöra bostäder för grupper som i dag har svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Andreas Carlson.
Katarina Luhr lyfter det statliga investeringsstödet som en möjlighet:
– Det statliga investeringsstödet, som de nuvarande regeringspartierna tog bort, har varit ett viktigt medel för att stötta byggandet av bostäder med lägre hyror, säger hon, vi vill återinföra, utveckla och utöka detta investeringsstöd för hyresrätter. Vi vill också införa ett grönt bosparkonto, ett särskilt startlån till första bostadsköpet.

Remissen om fri hyressättning återkallades av den föregående regeringen. Den nuvarande regeringen har ännu inte beslutat om man ska gå vidare med frågan om fri hyressättning av nyproduktioner. Ståndpunkten är att investeringar i bostäder ska vara attraktiva att göra.

Här kommer några fakta enligt Dagens Nyheter

-I den senaste enkäten från Boverket uppgav 204 av landets 290 kommuner att man har underskott på bostäder på grund av brist på attraktiv mark, höga produktionskostnader och få möjligheter till rimliga boendekostnader.
-Länsstyrelsen i Stockholm skrev nyligen i sin rapport att statens engagemang i att utforma den svenska modellen för byggnation av billiga hyresrätter måste öka. I andra EU-länder är hyresrättssubventioner för hushåll med lägre inkomst vanliga.
-Hyresgästföreningen efterlyser en rikstäckande översiktsplan för att staten ska kunna undersöka och erbjuda kommunerna med bostadsunderskott olika bonusar för att stimulera byggandet.
-En av branschorganisationerna, Sveriges Allmännytta, vill att allmännyttiga bostadsbolag ska befrias från lagen om offentlig upphandling samt man vill att lägre moms på hyra ska införas och att fler kataloghus ska byggas.

Hitta lediga bostäder att hyra

Hitta lediga bostäder att hyra
  • Över 300 lediga bostäder just nu
  • Gratis att registrera ett konto
  • Extra tryggt att hyra genom Samtrygg
Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]