En man håller en papperspil som pekar uppåt över små modeller av hus.Svensk Fastighetsförmedling tror att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga under hösten, trots att man tidigare trodde att marknaden skulle stanna upp. Det gäller särskilt för bostadsrätter i stora städer. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 21 april, 2022

Prisutvecklingen för villor har börjat stanna av efter många månader av snabb prisutveckling, skriver Svensk Fastighetsförmedling. Samtidigt kan man se en aktivitetsökning gällande bostadsrätter, särskilt i storstäderna.

Bostadsrätter är fortsatt hett efterfrågade på bostadsmarknaden och försäljningen ökade med 15 procent bara under perioden augusti–oktober (ställt mot perioden juli–september).

Trots att många trodde att marknaden skulle nå sitt max redan i september menar vice-vd för Svensk Fastighetsförmedling, Erik Wikander, att man inte kan vara så säker. Särskilt inte vad gäller bostadsrätter.

Tomma kontorslokaler blir till bostadsrätter

Statistik från Svensk Fastighetsförmedling visar på att bostadspriserna går upp, särskilt i storstäder.

– Trots att vissa undersökningar har pekat på en tillbakagång i Stockholm så visar dessa siffror, som baseras på faktisk försäljning, att priserna går upp, säger fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling på Kungsholmen, Angelica Hermansson, och påpekar dessutom att hon tror att det här är en trend som kommer att hålla i sig.

I pandemins spår är hemarbete fortfarande på tapeten för många anställda. Tomma kontorslokaler förväntas därför byggas om till bostadsrätter, någonting som kommer att påverka bostadsmarknaden mycket i alla fall kortsiktigt, tror Angelica Hermansson.

Betala inte onödigt mycket för mäklaren när du säljer

Betala inte onödigt mycket för mäklaren när du säljer
  • Jämför mäklarna & deras offerter
  • Förfrågan är kostnadsfri & ej bindande
  • Använd offerterna vid förhandling om arvodet
  • Läs omdömen om mäklarna från tidigare kunder

Fortsatt stabil marknad med hög aktivitet

Under 2020 gjordes rekordmånga bostadsaffärer, vilket man tror beror på pandemin. Nu menar Svensk Fastighetsförmedling att sannolikheten att rekordet slås 2021 är hög.

Överlag menar Svensk Fastighetsförmedling att allt tyder på att marknaden kommer att vara fortsatt stabil samtidigt som aktiviteten kommer att vara hög. Den stora efterfrågan på ägt boende kommer dessutom troligtvis att tillåta försiktiga prisökningar under hösten.

Prisökningen gäller även fritidshus där många storstadsbor söker sig utåt landet för att hitta balans efter pandemin.

– Folk vill bo större eller ha ett extra hem att åka till. Effekten av att många företag anammar en hybrid arbetsmodell tror vi gör att fritidshus kommer fortsätta öka i pris, förklarar Erik Wikander.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]