Lösa bolån

Bolån

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Finansinspektionen menade att regeringen behöver se över regelverket så att inte banker gynnas framför bolånetagare. Nu har regeringen startat en utredning för att se hur stigande räntor slår mot hushållen. Man ska också titta på den ersättning som banken erhåller om den som bundit sina bolån vill säga upp dem i förtid.– Det väntar mer bistra tider i svensk ekonomi, i det läget är det på sin plats att reflektera över hur hushållens motståndskraft och räntekänslighet ser ut, säger Finansmarknadsminister Max Elger.

Kartläggning av hushållens motståndskraft vid räntehöjning

Regeringen ger nu Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera dessa förhållanden. Primärt är att kartlägga hur de stigande räntorna påverkar hushållen, även utifrån hur de väljer att binda sina räntor.
– På basis av kartläggningen ska man fastställa om det finns behov av interventioner. Då lyfts särskilt ränteskillnadsersättningen fram, och hur den kan påverka ekonomin för att nå ökad stabilitet och rörlighet på bolånemarknaden, säger Elger.
Han tror också att ränteskillnadsersättningen kan vara en faktor som gör att folk väljer kort bindningstid framför längre.

Källa: https://tt.omni.se/sa-ska-det-bli-billigare-att-losa-bolanen/a/lV8k59

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]