Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Bostadsmarknaden är fortsatt svår för unga och fler blir allt mer kreativa i hur man löser sin boendesituation. Nu väljer fler unga att lösa problemet genom kompisboenden och genom det nya projektet KomBo ska det göras möjligt, det skriver DN.

KomBo är en förkortning av den nya och populära bostadslösningen kompis- och kollektivboende. Konceptet har utvecklats av arkitektföretaget Utopia Arkitekter som hoppas på att KomBo bostäderna ska fungera som en lösning i den pågående bostadskrisen.

Allt fler efterlyser KomBo-boenden

När Utopia Arkitekters grundare och vd Emma Jonsteg lade fram förslaget för första gången möttes hon av motstånd inom arkitektbranschen. Planerna på att lösa Stockholms tillväxt genom KomBo-boende har försvårats i och med befintliga regelverk men har inte stoppat projektet.

Tips! Ska du köpa en bostad och vill veta mer om hur du lättast går tillväga? Läs vår guide och underlätta vägen till ditt bostadsköp.

Det huvudsakliga syftet med projektet är dels att lösa den pågående bostadsbristen i ett växande Stockholm men också att utveckla en boendeform som efterfrågas i allt högre grad.
I februari 2014 genomförde man en  undersökning på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm. Undersökningen visade att av stockholmare i åldrarna  18-35 var 47 procent positiva gentemot tanken på att dela sitt framtida boende med andra människor.

Kombinerade boende ses som en stor social tillgång

De som visade sig vara allra mest positiva i frågan om KomBo är ett bra boendealternativ eller inte var studenterna. I och med att många bor på en begränsad yta i studentboenden är det svårt att bjuda hem folk. Skulle man istället kunna bo flera tillsammans med delade allmänna ytor som vardagsrum och kök skulle den sociala situationen, enligt studenterna, förenklas.
Karin Andersson, som är partner och framtidsstrateg vid analysföretaget Kairos Future, menar att nya bostadsformer som är både kostnadseffektiva och smarta är något som bostadsmarknaden har ett behov av. Man vill också hitta bostadsalternativ som många vill bo i och som leder till en minskande bostadsbrist.
Det som till stor del styr människors val av boenden är livsfas och livsstil och idag kan man se att de yngre generationerna präglas av mer kollektiva värderingar när det kommer till valet av bostad, menar Karin Andersson.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]