Miniatyrhus, mynt, förstoringsglas och penna på papper bredvid tangentbord och miniräknare.Enligt SBAB:s senaste mätning i Mäklarbarometern tror fastighetsmäklarna i landets tre storstäder på stillastående bostadspriser under det sista kvartalet 2021. Foto: wei-ya2019/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 14 november, 2023

Enligt SBAB:s Mäklarbarometer räknar fastighetsmäklarna i landets tre största städer med stillastående bostadspriser på villa- och bostadsrättsmarknaden under årets fjärde och sista kvartal. De finns även mäklare som tror på fallande priser framöver, framför allt i Storstockholm och för småhus. Det skriver SBAB i ett pressmeddelande.

Verksamma fastighetsmäklare i landets tre storstadsregioner har för sista gången i år fått delta i SBAB:s Mäklarbarometern, där de gjort en bedömning av marknadsläget och ställt en prognos för det fjärde kvartalet, det vill säga oktober till december. Bedömningen görs utifrån flera olika parametrar, där prisutvecklingen givetvis är en av dem.

Om fastighetsmäklarnas prognoser stämmer kan vi vänta oss stillastående priser både på villa- och bostadsrättsmarknaden under årets sista kvartal.

Stockholmsmäklarna mer pessimistiska än kollegorna längre ner i landet

När det gäller bostadsrätter tror 56 procent av mäklarna i Storstockholm på oförändrade priser, medan 27 procent tror på prisfall. Av mäklarna i Storgöteborg och Stormalmö tror 63 respektive 69 procent på oförändrade priser, medan 11 respektive 24 procent räknar med att priserna faller.

Att mäklarna i Stockholm är lite mer pessimistiska än sina kollegor längre ner i landet blir ännu tydligare om man tittar på prognoserna för småhuspriserna. Hela 34 procent av fastighetsmäklarna i Storstockholm tror på prisnedgång, vilket kan jämföras med 10 och 5 procent i Storgöteborg och Stormalmö.

Förändringar syns först i Stockholm

Överlag är mäklarnas bedömning ändå att priserna mer eller mindre kommer att stå stilla under den sista delen av 2021.

– När bostadsmarknaden förändras är erfarenheten att det oftast snabbast syns i Stockholm varefter det sprider sig till övriga regioner. Jag tror dock inte på någon dramatik gällande prisutvecklingen vare sig uppåt eller nedåt, säger SBAB:s boendeekonom Claudia Wörman i pressmeddelandet.

I Malmö bedöms utbudet öka och efterfrågan minska

I både Stockholm och Göteborg gör majoriteten av mäklarna bedömningen att utbudet och efterfrågan på bostäder kommer ligga kvar på samma nivåer.

I Malmö däremot bedöms utbudet av bostadsrätter öka under det fjärde kvartalet, samtidigt som efterfrågan ser ut att kunna gå åt motsatt håll. Om den prognosen visar sig stämma kan både förmedlingstider och prisutvecklingen påverkas på lokal nivå.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]