Hårdare straff för köp av hyresrätt föreslås av regeringen

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

De senaste åren har stora problem med köp av hyreskontrakt uppmärksammats i Sverige. I områden med bostadsbrist tros dessa problem vara mycket omfattande och Socialdemokraterna planerar nu att stoppa problemet genom ett nytt lagförslag. Förslaget som presenterades av en utredning i november 2017 skulle innebära ökade straff för säljaren men även köparen av kontrakt riskerar fängelse om förslaget går igenom.

Köp av hyreskontrakt omfattande problem

Anledningen till det nya lagförslaget är att allt fler rapporter visar på att köp av hyreskontrakt är ett stort problem. I praktiken sker affärerna genom att en ”mäklare” förmedlar ett byte av hyresgäst mot en omfattande kontantbetalning. Den här typen av illegal verksamheten tros ha fått sin nuvarande omfattning under de värsta perioderna av bostadskrisen som gjorde att många stod utan ett fast boende. Genom att köpa ett hyreskontrakt kunde då vissa undvika att stå i bostadsköerna, något många var beredda att betala för.

Tänk på! Det utbredda fusket med hyreskontrakt är en av anledningarna till de omfattande bostadsköerna.

Även om det kan locka många att köpa ett kontrakt gäller det att inse vilka problem det leder till i framtiden. Att folk genom kontantbetalningar går före i bostadsköer gör att de som söker bostad genom ärliga metoder möts av ännu längre kötider. Det är denna utveckling som nu ska stoppas genom det nya lagförslaget.

Förslaget: Skärpta straff för säljare och fängelse för köpare

Lagförslaget som presenterades av regeringen är enkelt uttryckt tvådelat. Dels ökar straffet för säljaren, samtidigt som köparen nu även riskerar höga straff. I lagförslaget presenteras följande straffskala:

  1. Säljaren. Säljaren eller den som olovligen hyr ut sin bostad kan om lagförslaget går igenom riskera att hamna i fängelse. Beroende på omfattningen av brottet kan fängelsetiden bli förhållandevis lång.
  2. Köparen. I det nya förslaget kan även köparen av ett hyreskontrakt riskera fängelse i upp till 2 år. Detta straff ska dock kunna minskas om man kan uppvisa att man hade akut bostadsbrist då man köpte kontraktet.

Om lagförslaget går igenom kommer det troligtvis ha mycket stor effekt. Även om inte säljaren av kontraktet oroar sig över straffet kommer denna troligtvis se betydligt färre köpare än tidigare. För den som redan idag är i behov av en bostad finns det flera lagliga taktiker för att enklare kunna hitta en bostad.

Lagförslaget möts av god respons från oppositionen

Lagförslaget som presenteras har redan uppmuntrats av Moderaterna som säger att de själva har planerat att presentera ett liknande förslag. Med stöd från båda blocken är det troligt att lagförslaget går igenom i någon form redan under 2018. Förhoppningen är att detta även ska markera slutet för denna typ av handel med kontrakt, något som gör det enklare för dig som söker bostad på laglig väg.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]