Bostadspolitik

En socialt hållbar bostadsmarknad? Stockholms Stadsmission har tagit på sig ledartröjan och bygger just nu ett hyreshus i södra Stockholm. De 41 lägenheterna ska ha humana hyror och rikta sig endast till de som har svårt att skaffa sig en bostad.

Ökad hemlöshet

Nu går Stockholms Stadsmission i bräschen för en mer socialt hållbar bostadsmarknad. Efter att bygglov beviljats inleder organisationen bygget av ett hyreshus i Farsta strand i södra Stockholm. Huset kommer bestå av 41 hyreslägenheter med överkomlig hyra som riktas till personer som har svårt att efterfråga en bostad på egen hand.

Allt fler personer kan inte ta sig in på bostadsmarknaden, vilket oftast beror på svag ekonomi eller att man inte stått i bostadskö tillräckligt länge. För att de som befinner sig ute i kylan ska få bättre möjligheter blir nu Stadsmissionens hyreslägenheter i Farsta Strand i Stockholm klara för inflyttning under 2024.

– Vi har lång erfarenhet av att arbeta med bostadsfrågan, och är dessutom väl medvetna om de förödande konsekvenser som låsningarna på bostadsmarknaden skapar för människor. När vi nu bygger ett eget hyreshus med överkomliga hyror vill vi visa att det finns vägar framåt för att skapa en mer inkluderande bostadsmarknad i Sverige och att vi gärna tar första steget i hopp om att fler ska följa efter. Hyreshuset i Farsta strand är ett unikt projekt, som tar oss ett steg närmare Stockholms Stadsmissions vision om ett mänskligare samhälle – där alla kan bo bra och bo kvar, säger Åsa Paborn, direktör, på Stadsmissionens hemsida.

Stadsmissionen vill bli en aktiv och innovativ fastighetsförvaltare som tar ansvar för att bostäder ska vara socialt hållbara inför framtiden.

Stockholms stadsmissions program

Stockholms Stadsmissions program för socialt hållbara bostäder syftar till att tillgängliggöra långsiktiga, trygga och överkomligt prissatta bostäder till målgrupper som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden (citat www.stadsmissionen.se)

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]