Foto: Imfoto / Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Att bygga hyresrätter är idag dyrt. Därför har regeringen beslutat att höja investeringsstöder för hyresbostäder. Detta föra att öka möjligheten att bygga hyresrätter till en mer rimlig kostnad.

Investeringsstödet höjs för att fler ska bygga hyresrätter

Hösten 2016 beslutade regeringen att införa investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Sedan dess har stöd för 10 000 nya bostäder beviljats. Samtliga har haft hyror som är klart lägre än andra nyproducerade bostäder.
Regeringen meddelar nu att man valt att höja stödet för att öka möjligheten att bygga ännu fler hyresbostäder till rimliga kostnader. I Stockholmsregionen, dess närliggande kommuner, och i Göteborg och Malmöregionerna höjs stödet med 500 kronor per kvadratmeter boyta. I övriga kommuner höjs det högsta möjliga stödet per kvadratmeter bostadsyta med 1 000 kronor.
– Jag tror att vi med de här förändringarna kommer få ännu fler som är intresserade av att bygga hyresbostäder, inte minst i storstadsområdena. Vi får fler hyresbostäder med rimliga hyror. Det betyder också att människor med mindre plånböcker får större möjligheter att få en bostad. Vi får därmed en bostadspolitik som är ännu mer inriktad på behoven, säger bostadsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Hyresvärdarna ska få ta ut högre hyror

Det ska även bli möjligt för hyresvärdarna att ta ut högre hyror och ändå få investeringsstöd. Den högsta tillåtna normhyran har varit 1 450 kronor per kvadratmeter boarea, 1 350 kronor respektive 1 300 kronor beroende på var i landet bostaden byggts. Normhyran höjs nu med 100 kronor per kvadratmeter boarea i storstadsregionerna, samt stora kommuner och tillväxtkommuner. Normhyran höjs med 50 kronor i övriga kommuner.

Påbyggnadsbonus ska öka möjligheten att bygga på befintliga hus

Utöver investeringsstödet och normhyran införs en påbyggnadsbonus som förbättra möjligheterna att bygga flera våningar på befintliga flerfamiljshus. Det är tänkt att den ska täcka merkostnaden för att bygga på på en befintlig byggnad istället för direkt på marken. Det kommer innebära att möjligheten att förtäta bostadsområden ökar utan att man för den delen behöver göra anspråk på värdefulla markytor.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]