Stadsmissionens rapport om bostäder 2023

Bostadspolitik

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Idag släpps Stadsmissionens årliga rapport om bostadssituationen för hemlösa och familjer. Det är en kartläggning av situationen i tio kommuner.
-Vi står inför den värsta krisen på trettio år, säger Åsa Paborn, VD Stockholms Stadsmission till TV4 idag på morgonen, vi måste bygga fler bostäder.
Vräkningarna har ökat, enligt statistik från kronofogden, och är under 2022 högre än någonsin. I 1572 av fallen var barn inblandade, vilket är en ökning med 123 barn sedan 2012.

Mer prisvärda bostäder behövs

-I Stockholm är det nio års väntetid i bostadskön, säger Åsa Paborn, det är svårt att bli godkänd som hyresgäst utan fast jobb och tillräcklig inkomst, rapporten visar också på stora skillnader mellan kommunerna. Socialtjänsten tar inte tillräckligt stort ansvar för familjers boendesituation och det är svårt för många.

Åsa Paborn efterlyser ett politiskt initiativ där både stat, kommun, stadsmission och näringsliv samverkar för att lösa dessa frågor. Hon ser att en nationell insats behövs där ett stort gemensamt ansvar tas för att förändra strukturen i hur detta fungerar. Framförallt behöver man bygga fler prisvärda bostäder med hyror som människor kan klara av att betala.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]