Stort behov av nya hyresbostäder

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

I slutet av september släppte Boverket sin nya beräkning av Sveriges bostadsbehov 2023-2030.1 Boverkets beräkning visar nu att landet behöver 67 300 nya bostäder per år upp till och med år 2030, vilket är 3900 flera bostäder än vad Boverket förutspådde 2022. Mer än en halv miljon bostäder behöver därmed byggas de kommande 7 åren. Detta är en 6-procentig höjning av fjorårets prognos från Boverket.

Varningsklockor ringer

Läget är allvarligt eftersom det redan finns ett bostadsunderskott och bostadsbyggandet har dämpats medan befolkningen ökar. Endast 20 000 nya bostäder kommer att påbörjas 2024. Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade en justering i våras angående befolkningsutvecklingen fram till 2070, vilket inspirerade Boverket att ändra sin prognos. Under 2024 kommer SCB:s treårsrapport med mer omfattande beräkningar.

Samhällsekonomin påverkar bostadsmarknaden

Lågkonjunkturen har effekt på bostadsmarknaden eftersom utvecklingen i ekonomin har resulterat i att hushållen konsumerar mindre. Därmed har också efterfrågan på bostäder minskat. Höga energi-och bränslepriser med ökade räntor har gjort det svårare för hushållen att spendera pengar. Även Rysslands krigföring i Ukraina kan få en långsiktig effekt på Sveriges bostadsmarknad, bland annat kan det leda till en ökad migration. Osäkerheten är stor, enligt Arbetsförmedlingen ökar arbetslösheten och Kronofogden har fler ansökningar än tidigare.

Bostadsbristen blir större

Befolkningen ökar medan bostadsbyggandet inte motsvarar behovet. De senaste 5 åren har bostadsbyggandet och befolkningsökningen legat i fas, men så ser det inte längre ut. Minskningen av planerade byggstarter talar för en framtida obalans som består längre än Boverkets prognoser.

Källa: 1)https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsmarknaden/behov-av-bostadsbyggande/behov-2023/

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]