Foto: Imfoto/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Landets politiker bör lägga ett större fokus på bostadsfrågan än vad de gör idag. Det tycker åtminstone 70 procent av befolkningen enligt en undersökning som Stockholms handelskammare genomfört.

En stor del av den svenska befolkningen är inte nöjda med hur bostadsmarknaden fungerar. Det visar en undersökning från Stockholms handelskammare där man låtit drygt 3 000 personer svara på en enkät om bostadsfrågan bör prioriteras högre än vad som är fallet idag.
Drygt 70 procent av befolkningen vill att frågan prioriteras högre. Bara 20 procent anser att bostadspolitiken är bra som den är.
– Det är uppenbart att människor upplever att problemen med dagens bostadsmarknad är stora, att politikerna inte har tagit tillräckligt ansvar och att bostadsfrågan måste få högre prioritet, säger Stockholms handelskammares näringspolitiske expert, Daniella Waldfogel, till Hem och Hyra.

Åsikterna kring bostadspolitiken varierar runt om i landet

Ser man till landet i stort vill sju av tio se en ökad prioritering, men det finns regionala skillnader. I Örebro län vill bara 55 procent se en förändring, i Norrbottens län är den siffran 78,9 procent.
I och kring landets större städer, där bostadsbristen är som störst vill även många se en omprioritering från politiskt håll. I Stockholms län vill uppemot 73 procent se ökat fokus på bostadsfrågan. I Västra Götaland och Skåne är siffran 75,5 respektive 64,2 procent.
– I de största städerna, och framför allt i Stockholm, kan vi se en särproblematik med stor bostadsbrist, låg rörlighet, inlåsningseffekter och en marknad som har blivit väldigt oförutsägbar. Vi hoppas att man efter valet tar ett samlat helhetsgrepp om bostadsfrågan och når blocköverskridande överenskommelser, säger Daniella Waldfogel.

En klar majoritet av tillfrågade liberaler vill att bostadspolitiken prioriteras högre

I undersökningen som Stockholms handelskammare genomfört går det även att se vissa skillnader utefter partisympatier. De som främst vill se en omprioritering är liberaler. Hela 75,5 procent av alla tillfrågade liberaler vill se ett ökat fokus på bostadsfrågan.
Längst ned på den listan hamnar kristdemokrater där bara 61 procent vill att bostadspolitiken ska prioriteras högre än vad den gör idag.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]