Svenskarna tror på mer miljövänliga bostäder, med ökad säkerhet i framtiden. Foto: Shutterstock

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Svenskarna kommer om 30 år att bo i förorter koncentrerad kring natur och grönområden. Detta om man ska tro en rapport om svenskarnas framtida bostadsvanor som Sifo genomfört.

Sifo har på uppdrag av teknik och arkitektkoncernen genomfört en webbenkät om hur svenskarna föreställer sig framtidens boende. Resultatet visar att de flesta tror på att grönområden ökar i betydelse, samt att flera kommer att bo i förorter kring städerna.
Även miljö och säkerhet trodde många av de tillfrågade skulle påverka hur vi bor i framtiden.

Svenskarna kommer fortsätta värdesätta grönområden och natur

Att många svenskar redan i dagsläget uppskattar att kunna röra sig i parker och naturreservat tros inte förändras i framtiden. Det som de flesta kommer värdesätta att ha nära sin bostad är även 2050 grönområden och natur enligt undersökningen.

Tips! Även i framtiden tror svenskarna att natur och grönområden kommer att locka flest bostadsköpare.

Detta är även i enighet med att hela 62 procent av alla svarande tror att svenskarna främst kommer att bo i förorter kring storstäderna. Redan i dagsläget erbjuder många förorter kring exempelvis Stockholm naturupplevelser som inte återfinns i de mer centrala delarna, vilket lockar många bostadsköpare.

Framtidens bostäder – självförsörjande och skyddade

När svenskarna ska avgöra vilken bostadstyp som kommer att dominera i framtiden står valet mellan gated communities och självförsörjande bostäder. Hela 40 procent av alla respondenter trodde att de mer miljövänliga hemmen skulle bli vanligare till 2050. Bland kvinnorna var denna andel ännu högre, hela 48 procent av kvinnorna tror på denna bostadstyp.

Tänk på! Hela 48 procent tror att mer miljövänliga bostäder kommer bli vanligare i framtiden.

På en andraplats kommer de vaktade bostäderna, så kallade gated communities. Bostadstypen som sett sitt inträde i bland annat Stockholm tros få en ökad popularitet av 35 procent av alla som genomförde undersökningen.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]