Privatekonomi

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Vräkningar där barn ingår ökar visar en ny undersökning som SVT baserar på siffror från Kronofogden.
Fram till november hade 610 barn ingått i vräkningar under föregående år vilket gör 2023 till ett rekordår för vräkningar av barn. Under 2022 var motsvarande siffra 540 – när Kronofogden senast förde statistik var året 2008.

Sveriges Stadsmissioners generalsekreterare Jonas Wihlstrand menar att Sverige ligger i särklass bland de nordiska länderna.
– Vi har en hushållsekonomisk kris där kostnaderna för allt har ökat. Men inkomsterna har inte ökat i samma takt. Det slår allra mest för de som inte har någon buffert. Sedan har vi en bostadsmarknad som fullständigt kraschat. Vi måste tillgängliggöra lägenheter och hyror så att folk har råd att bo i dem, säger Jonas Wihlstrand till SVT.

Socialtjänsten inte alltid med

Det är oftast de kommunala bostadsbolagen som vänder sig till Kronofogden för att vräka de hyresgäster som ligger efter med hyran. Socialtjänstlagen säger att barnets bästa ska stå i fokus när beslut som berör barn fattas, dock medverkar socialtjänsten inte alltid vid vräkningar med barn inblandade. De flesta av dessa fall har skett inom Stockholms Län.
Enligt Gunilla Svalborg Magnusson vid Kronofogden i Södertälje står detta i strid mot regelverket som myndigheten har.
– Jag skulle aldrig verkställa en avhysning på adressen om inte socialtjänsten är med. Då backar jag och säger att vi kommer tillbaka en annan dag, säger hon.

Förebyggande arbete

Redan under 2023 uppmärksammades ökningen av vräkning av barnfamiljer och Kronofogden kraftsamlade för att arbeta förebyggande.
– Antalet barn som berörs ökar när det totala antalet vräkningar går upp, sa Kronofogdens privatekonomiska talesperson Davor Vulets, det kan vara barn som mister sitt hem, men det kan också handla om barn som bor på deltid hos en förälder som vräks. Räknat från 2018 har vräkningarna ökat med 33% fram tills nu.
– Högre levnadskostnader till följd av inflation, menar Davor Vulets, högre räntor och ökande matpriser kan vara en förklaring. Vi vet att de flesta i så lång utsträckning som möjligt försöker att prioritera hyran, men när ekonomin blir tuffare är det många som inte klarar av det.

Uppdrag från regeringen

År 2022 fick Kronofogden i uppdrag av regeringen att förstärka ett lokalt samarbete mellan socialtjänsten och hyresvärden för att arbeta förebyggande.
– Om hyresvärden redan vid den första uteblivna hyran tar kontakt med hyresgästen och tillsammans försöker hitta en lösning, är risken mycket mindre att det går så långt som till vräkning, säger Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden. Man kan till exempel komma överens om en avbetalningsplan, eller stötta hyresgästen med budgetrådgivning. Det kan också handla om att hyresvärd och socialtjänst tidigt tar kontakt med varandra, utgår från barnkonventionen och gör bedömningar utifrån barnets bästa innan en vräkning aktualiseras.

Kronofogden laddar upp för kunskapsspridning inom det vräkningsförebyggande arbetet.
– Många arbetar redan vräkningsförebyggande, och det finns många goda exempel, som vi gärna vill sprida. Vi har stor kunskap och erfarenhet, och hjälper gärna till att starta lokal samverkan, säger Reza Saleh Baars.

Mer om hur en vräkning går till:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/hyresnamnden-sa-gar-en-vrakning-till–wa8s55

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]