Gult och brunt flerfamiljshus på södermalmBoenden vittnar om att bostadsrätter med tomträtt kan leda till kraftigt höjda boendekostnader. Foto: aliaksei kruhlenia/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 30 maj, 2024

En bostadsrättsförening med tomträtt hyr marken av kommunen. För de boende i föreningen kan det många gånger leda till dyrare boendekostnader om kommunen får för sig att höja hyran för marken.

Många bostadsrättsföreningar i landet äger inte marken som deras hus står på. Istället har de en tomträtt vilket innebär att föreningen hyr marken av kommunen. För dig som boende kan det leda till högre boendekostnader.

Föreningar överväger att köpa loss sin tomt

De föreningarna som inte vill betala en dyr hyra för marken överväger många gånger att köpa loss tomten. Det innebär dock oftast stora lån vilket i sin tur gör det svårare att ta andra lån för exempelvis omfattande renoveringar.
Det är inte heller säkert att föreningen för köpa loss tomten. Kommunen har möjlighet att säga nej, exempelvis om ett byggprojekt är planerat i området.

Boende i storstäderna är mest drabbade

Det är främst i landets största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö som de boende drabbats av hyreshöjningar. Detta beror till stora delar på att både priserna på bostäderna och marken stigit och att det nu slagit igenom på markens taxeringsvärde.
Det finns inte heller någon möjlighet för bostadsrättsföreningarna att förhandla om hyran. Kommunen bestämmer nämligen hyran utifrån en redan fastställd prislista.

Spekulanter måste läsa årsredovisningen noggrant

För köp av småhus och villor framgår det oftast redan i annonsen om tomten är friköpt eller inte. Det framgår däremot inte lika tydligt i bostadsrättsannonser. Därför är det av stor vikt att spekulanten läser igenom årsredovisningen noggrant.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]