Flerbostadshus med vit fasadTrångboddhet är vanligare bland personer med eftergymnasial utbildning än personer som bara har gymnasieutbildning. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Svenskarna blir allt mer trångbodda och det finns stora skillnader sett till utbildningsnivå. Förvånande nog är det personer med högre utbildning som är mer trångbodda än personer med bara gymnasieutbildning, visar statistik från SCB. Det beror på att fler unga personer har eftergymnasial utbildning samtidigt som det är den gruppen som har det svårast att ta sig in på bostadsmarknaden.

Det sägs att utbildning ska löna sig, men enligt statistik från SCB har det visat sig att trångboddhet är vanligare bland högutbildade personer än personer som bara har en gymnasieutbildning. Förra året levde 15,3 procent av högutbildade i trångboddhet, vilket är en ökning från 12,8 procent tio år tidigare. De som har en gymnasieutbildning bor i regel inte lika trångt, och endast 13,4 procent lever i det som kallas för trångboddhet.

Värst är det för personer som inte har gått färdigt gymnasiet. Av dessa personer är över en fjärdedel trångbodda, och trenden är negativ. För bara åtta år sedan var andelen mindre än en fjärdedel.

Resultatet beror på att fler yngre har eftergymnasial utbildning

Philip Andö arbetar på SCB och har varit med och tagit fram siffrorna. Han säger till Hem och Hyra att det kan se konstigt ut att högutbildade lever mer trångbott än personer som bara har gått ut gymnasiet. Han säger dock att det har en naturlig förklaring.

Den generation som är födda på 80- och 90-talet har i högre utsträckning eftergymnasial utbildning än äldre personer. Samtidigt är bostadsmarknaden tuffare nu, och de äldre generationerna med lägre utbildning kom in på bostadsmarknaden under en bättre period.

Trångboddhet är framförallt vanligt bland unga med högre utbildning och många bor dessutom i större städer där det är svårare att hitta en bostad.

Trångboddheten har ökat under 15 års tid

Trångboddheten i landet som helhet är idag 17,4 procent, det är en ökning från 16,9 procent på ett år. Trenden är ihållande och ser inte ut att förändras. Under 15 års tid har siffran fortsatt att öka.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]