Nyckel med en nyckelring som har Airbnb-loggaÖver tusen lägenheter har försvunnit från hyresmarknaden. Fastighetsägarna hyr ut dem privat eller till stora företag som i sin tur annonserar ut dem på digitala plattformar som Airbnb. Foto: AlesiaKan/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 22 juni, 2021

Tusentals hyresrätter har försvunnit på den reguljära hyresmarknaden. Enligt Hyresgästföreningens utredare, Julia Synnelius, har man hittat 1 135 lägenheter som används till hotelliknande verksamhet, skriver Hem & Hyra.

Tusentals hyreslägenheter når aldrig den reguljära hyresmarknaden. De finns på en grå hyresmarknad där fastighetsägare och hyresgäst kommer överens. Det framgår i Hyresgästföreningens rapport ”Stör ej! Hotellifiering pågår – framväxten av en grå hyresmarknad.” 

Hotellifiering innebär att fastighetsägare hyr ut lägenheter utan att gå via den reguljära hyresmarknaden. Den som hyr lägenheten betalar en marknadshyra som man kommit överens om med fastighetsägaren. Någon besittningsrätt är det heller inget tal om när det gäller hyresrätter på den grå hyresmarknaden.

Lägenheterna går aldrig till någon bostadskö

Det är Hyresgästföreningens utredare, Julia Synnelius, som har skrivit rapporten. Hon har granskat fenomenet hotellifiering under en längre tid. Det handlar om lägenheter som aldrig går till någon bostadskö. Det handlar oftast om billiga och äldre hyresrätter som försvunnit. I rapporten framgår det att det handlar om över 1 000 lägenheter bara i Stockholm, och enligt Julia Synnelius är mörkertalet enormt.

I rapporten beskrivs olika typer av hotellifiering

  • Hyreskontrakt skrivs direkt mellan fastighetsägaren och en privatperson. Fastighetsägaren sätter hyran som motsvarar marknadshyra. Hyrestiden är oftast kort.
  • Företag kan hyra flera lägenheter av fastighetsägaren. Det kan till exempel ske genom att blockhyresavtal tecknas. Därefter hyr företaget ut lägenheterna i andra hand. Hyresperioden är ofta begränsad och under en bestämd tid. Andrahandshyran är marknadsmässig satt.

Det som dessa lägenheter har gemensamt är att de annonseras ut på företagens egna hemsidor eller på digitala plattformar som till exempel Airbnb.

Hotellifieringen skapar otrygga miljöer

Det finns en hel del problem med hotellifiering, framför allt för de som bor runt omkring. Det skapar otrygga miljöer med störningar, droger och nedskräpning. Det finns även exempel på lägenheter som används för att bedriva prostitution.

Hyresgästföreningen föreslår nu att Hyresnämnderna ska vara mer restriktiva när det gäller blockhyresavtal och att kommunerna ska ha bättre koll på fastighetsägare som bidrar till hotellifiering. Hyresgästföreningen uppmanar även hyresgäster att tipsa om lägenheter som används till hotellifiering.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]