Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Veckans läsarfrågor är tillbaka igen med tre nya frågor från er läsare. Denna vecka svarar vi på vad det innebär att mäklaren man anlitar har ensamrätt. Vi svarar även på frågan om det krävs bygglov för att bygga en balkong.

Uppsägningstiden för hyresrätter är tre månader om inget annat avtalats

Fråga: Jag hyr ut min hyresrätt i andra hand och har upprättat ett andrahandsavtal som löper på tillsvidare. Jag och hyresgästen har inte avtalat om någon uppsägningstid. Vad gäller då om jag eller min hyresgäst vill säga upp avtalet?
Svar: Enligt hyreslagen har både du och din hyresgäst tre månaders uppsägningstid, förutsatt att ni inte avtalat om något annat som är mer fördelaktigt för hyresgästen.

Ensamrätt ger mäklaren rätt till provision oavsett vem som säljer objektet

Fråga: Vad innebär det att mäklaren kräver ensamrätt?
Svar: Ett kontrakt med ensamrätt innebär att mäklaren har rätt till provision under tiden som ensamrätten gäller oavsett om mäklaren varit delaktig i försäljningen eller inte.
Enligt lag får ett kontrakt med ensamrätt gälla i högst tre månader. En förlängning av ensamrätten får tidigast ske en månad innan kontraktets utgång.

Bygglov krävs vanligtvis inte för att bygga balkong

Fråga: Jag har tänkt bygga en balkong och undrar om det krävs bygglov?
Svar: I vanliga fall krävs det inget bygglov för en liten tillbyggnad som en balkong, det finns dock undantag. I exempelvis områden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Många gånger har kommunerna material som visar vilka bebyggelseområden och byggnader som bedöms vara särskilt värdefulla. Materialet är dock inte bindande rent juridisk och byggnadsnämnden måste ta ett beslut i varje enskilt fall.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]