Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Som alltid får vi in mängder med intressanta frågor från er läsare. I veckans läsarfrågor svarar vi på hur mycket man skattar om man gjort uppskov och därefter sålt en bostad med förlust. Vi svarar även på frågan om man kan säga upp sitt hyresavtal innan tillträde.

Hyresnämnden kan tillåta andrahandsuthyrning vid längre utlandstjänstgöring

Fråga: Får jag hyra ut min hyresrätt om jag ska flytta utomlands i flera år?
Svar: Ja, du kan få hyra ut din hyresrätt även när du flyttar utomlands under en längre period. Börja med att fråga din hyresvärd om tillstånd, får du inte detta kan du kontakta hyresnämnden och be dem pröva ditt ärende. Hyresnämnden brukar ge tillstånd för upp till ett år i taget men vid längre utlandstjänstgöring kan de ge tillstånd för hela perioden.
I regel ges dock inte tillstånd för längre tid än tre år.

Du kan kvitta din tidigare vinst mot nuvarande förlust

Fråga: Måste jag skatta om jag gjort uppskov tidigare och nu säljer med förlust?
Svar: Det beror på hur mycket vinst du gjorde tidigare och hur mycket förlust du gjorde nu. Gjorde du exempelvis vinst med 200 000 kr och senare förlust med 200 000 kr kan du kvitta vinsten mot förlusten och du behöver inte betala någon skatt överhuvudtaget.

Du kan säga upp ditt hyresavtal innan tillträde

Fråga: Kan jag som hyresgäst säga upp mitt hyresavtal innan tillträde?
Svar: Ja, du som hyresgäst har alltid rätt att säga upp ditt hyresavtal med tre månaders uppsägningstid, om ingen annan uppsägningstid har avtalats. Detta trots att tillträde ej skett.
Ska du säga upp ditt hyresavtal innan flytt behöver du se till att uppsägningstiden har löpt ut innan tiden för inflytt för att undvika att betala hyra.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]