En bild på en vägg med fuktskador

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Vecka 44 närmar sig sitt slut och vi är tillbaka med veckans läsarfrågor. Denna vecka svarar vi bland annat på frågan om vad som händer om din granne orsakar fuktskador i ditt hem.

Du kan ha rätt till skadestånd om din granne orsakar skada på din bostad

Fråga: Jag bor i ett parhus där grannen har en läcka i skorstenen. Vad har jag för rättigheter/skyldigheter om jag får fuktskador i min bostad till följd grannens läcka?
Svar: När man nyttjar sin fasta egendom ska man alltid ta skälig hänsyn till sin omgivning. Om din granne på grund av vårdslöshet eller uppsåtligen vållar skada på din egendom blir den personen skyldig att ersätta skadan. Skadeståndsskyldigheten uppkommer bara om personen i fråga varit oaktsam.
Med andra ord, om din granne har en läcka i skorstenen och den sprider sig och orsakar fuktskador i din bostad kan du ha rätt till skadestånd.

Du förlorar inte lägenheten du hyr ut när du folkbokför dig på annan ort

Fråga: Jag äger en bostadsrätt som jag just nu hyr ut då jag pluggar på annan ort. Om jag väljer att folkbokföra mig på min studentlägenhet riskerar jag då att förlora rätten till min bostad?
Svar: Nej, du riskerar inte att förlora din bostadsrätt för att du folkbokför dig på din studentlägenhet. Grundregeln är att man alltid ska vara folkbokförd där man tillbringar sin dygnsvila. Under tiden du studerar är det i studentlägenheten du ska vara folkbokförd.
Undantaget är om du hyr ut din bostad utan godkännande från styrelsen, då kan du förlora rätten att nyttja din lägenhet.

Om din andrahandshyresgäst hyr ut i tredje hand utan tillåtelse kan du bryta hyreskontraktet

Fråga: Vad har jag rätt göra om mina andrahandshyresgäster hyrt ut bostaden i tredje hand utan min vetskap?
Svar: Om dina andrahandshyresgäster hyrt ut bostaden i tredje hand utan din tillåtelse har de gjort sig skyldiga till kontraktsbrott. Det är så pass allvarligt att du kan bryta hyreskontraktet omedelbart och få dem att flytta.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]